مهارتهای بهبود ارتباط همسران

مهارتهای بهبود ارتباط همسران

مهارتهای بهبود ارتباط همسران

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که در ارتباط با همسر خود مشاجره می کنید حتما مطلب مهارتهای بهبود ارتباط همسران را مطالعه نمایید.

نه تنها این مطلب که سایر مطالب منتشر شده در همین سایت که پیرامون مشاجره همسران است.

ما در هر مطلب به تمرینهایی برای ارتقای مهارتهای ارتباطی همسران پرداختیم.

وقتی همسرمان قصد دارد احساسش را با ما در میان بگذارد سعی کنیم صحبتش را با عبارات خودمان خلاصه کنیم تا بفهمیم منظور او را متوجه شده ایم.

و بعد از او سوال کنیم:

آیا درست می ‌گویم؟
در این صورت هر دو به حرف های یکدیگر گوش داده اید.

این نوع گفت و گو به همسرمان را متوجه می کند برای ما مهم است که منظور اصلی او را درک کنیم.

مهارت خلاصه به ما کمک می کند تا مطمئن شویم که مفهوم و مقصود طرف مقابلمان را همان گونه که هست درک کرده ایم.

برای خلاصه کردن این نکات را انجام دهیم:
 
1- وقتی نظر همسرمان را می شنویم با بیان خود عینا تکرار کنیم.

2-از همسرمان بخواهیم خلاصه ای را که برایش بازگو کردیم تأیید یا تصحیح کند.

اگر خلاصه مان را با جمله ای که نشان دهنده هدف و قصد ما از خلاصه سازی است شروع کنیم بسیار راه گشاست.

خطای شناختی ذهن خوانی

برای یادگیری مهارتهای بهبود ارتباط همسران می بایست به یکی از نکات مهم این بخش توجه کرد و آن خطای شناختی ذهن خوانی است.

یکی از خطا های ارتباطی ذهن خوانی است.

ذهن خوانی یعنی ما برداشت‌ های خود را به دیگران نسبت دهیم،

تصور می‌کنیم مردم چگونه فکر می‌کنند، چه می ‌خواهند بکنند و چه احساسی دارند.

در حالت ذهن خوانی شما به گفته های همسرتان توجه ندارید.

یا ممکن است اعتماد نداشته باشید 

در چنین حالتی سعی می کنید منظور واقعی همسرتان را از قبل در ذهن خود تصور کنید

متاسفانه افراد ذهن خوان به نشانه هایی مثل لحن، زبان بدن و حالت چهره اهمیت زیادی قائل هستند

اگر چنین کاری انجام دهید در نتیجه شنونده خوبی نخواهید بود.

ذهن خوانی، نابود کننده صمیمیت

ذهن خوانی برای ارتباط صمیمانه بسیار مخرب است.

چون فرد ذهن خوان آنچه واضح است را نادیده می گیرد و به تصورات خودش توجه می کند.

به جرأت می توانیم بگوییم که بخش عمده سوء تفاهم ها و اختلافاتی که بین اشخاص مختلف و زوجین روی می دهد، بخاطر همین خطای ذهن خوانی است.

به همین منظور باید این کار را متوقف کنیم،

چرا که باعث می شود در روابط خود با دنیا و آدم های اطراف، حقیقت را آن گونه که هست نبینیم

و فقط چیزهایی را ببینیم که ذهن ما آن ها را می سازد.

به این مثالها توجه کنید:

تو دوستان مرا نمی‌پسندی،

تو از مسئولیت فرار می‌کنی و…

به کار بردن چنین عباراتی از این قبیل می‌تواند مانع گفت و گوی منطقی شود.

توجه داشته باشید معمولا دوست نداریم که برای فهمیدن منظورمان به حدس و گمان متوسل شوید

و حدس اشتباه ممکن است مخاطب را شدیدا ناراحت کند و این اتفاقی است که اکثرا روی می دهد.

چون این حس را می دهد که با ذهن خوانی می خواهید بر او مسلط شوید

همیشه این دغدغه برای شنونده وجود دارد که شاید در حال ذهن خوانی اش می باشید.

پس ذهن خوانی را متوقف کنید

و بدانید که ما فقط حق داریم مالک افکار و ذهن خود باشیم و نه افراد دیگران و نه همسرمان.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

20 − پنج =

Instagram
Call Now Button