رشد و یادگیری کودکان

رشد و یادگیری کودکان

رشد و یادگیری کودکان

رشد و یادگیری کودکان و سلامت آنها در گرو سلامت شخصیتی والدین است. کاش در ابتدا بدانیم اوضاع روحی و روانی مان چطور است و بعد بچه دار شویم!

مبنای رشد و تربیت کودکان

مبنای رشد و تربیت کودکان بر اساس گرفتن نیازهای کودک از والدین است.

منتها، والدینی که خود رشد یافته هستند و مشکلات، کاستیها و حقارتهایی را از خانواده اصلی خود به خانواده جدید نیاورده اند، اینها می توانند نیازهای کودکان را تامین کنند

و کودک را سالم بزرگ کنند و به عنوان فردی رشد یافته تحویل جامعه دهند.

اگر والدین به رفتار کودک پاسخ مناسب نشان ندهند، اگر مادر نتواند خودش را جای کودک بگذارد و به او پاسخ دهد، کودک بالاجبار از او اطاعت می کند چون می خواهد بقایش حفظ شود.

اما این نقش بازی کردن، “خود کاذب” را در کودک شکل می دهد.(حس غیر واقعی و پوچ)

خود کاذب ممکن است جایگزین کاملی شود انگار شخصیت حقیقی فرد است ولی خود واقعی آنقدر پنهان شده که غایب به نظر می آید.

در آینده خود کاذب یعنی هر چه به ذهنم برسد نمی گویم!

اما این فرد، همانند سازی می کند، از دیگران تقلید می کند، تا خود واقعی را حفظ کند

در این همانند سازی و تقلید،  خلاقیتی وجود ندارد، شخصیت تکامل یافته و مستقلی دیده نمی شود، سرزندگی وجود ندارد.

پس خیلی مهم است که والدین چطور کودک را بزرگ می کنند!

 

 

 

فعالیتهای مرکز مشاوره امین میرموسوی در زمینه کودکان:

  • مشاوره تربیتی
  • اختلالات دیکته نویسی و نقص توجه و بیش فعالی
  • مشکلات رفتاری و یادگیری کودکان شامل: مسائل رفتاری و خلقی کودکان از سه سال تا پیش دبستان
  • مشکلات رفتاری و یادگیری کودکان از سن پیش دبستانی تا انتهای دوره ی دبستان

 

Instagram
Call Now Button