عوامل تاثیرگذار در سازگاری همسران

عوامل تاثیرگذار در سازگاری همسران عوامل تاثیرگذار در سازگاری همسران بسیار بیشتر از آنچه هست که در طبقه بندی های رایج در کتابها آمده؛ اصلا اینطور می شود گفت که نکات ظریفی است که باید یا یک رابطه را تجربه کرد تا فهمید، یا براساس تجربه های بالینی مشاور و زوج درمانگر پیش رفت. در واقع یک الگوی مبتنی بر پیش بینی؛ منتها پیش بینی بر اساس : آنچه که مراجعان

بن بستهای زندگی مشترک: آیا آخر راهیم؟

بن بستهای زندگی مشترک: آیا آخر راهیم؟ بن بستهای زندگی مشترک: آیا آخر راهیم؟ تصمیم گیری و حدس زدن خیلی سخت است. چرا که ازدواج و گرداندن زندگی مشترک یک طرف، مدیریت تعارضهای همسران در کلینیک مشاوره توسط زوج درمانگر آن سوی ماجراست! چیزی شبیه صفحه شطرنج که باید روی هر حرکت فکر کرد. این بار و در این مقاله می خواهیم در مورد حمایتهای خانواده ها صحبت کنیم. به خصوص وقتی

مشکلات همسران در خانه

مشکلات همسران در خانه مشکلات همسران در خانه از تفاوتهای شان با یکدیگر گرفته تا مسائل مربوط به خانواده هایشان؛ یکی از این شکایتها این است که می گویند: همسرم تو خونه فقط پای تلویزیونه و اینترنت، زیاد با من نیست چیکار کنم. چند تا پاسخ می توان داد: سناریوهای محتمل در بررسی و ریشه یابی: 1- باید از مرد پرسید چرا ازدواج کردی! 2- مرد می گوید، خب حوصله ام

فوت و فن همسرداری

فوت و فن همسرداری فوت و فن همسرداری هم سخت است و هم آسان؛ ادعایی ندارم ولی گاهاً بعضی نکات ظریف خیلی راحت از دست مان در می رود. طوری که اگر از کسی نکته ای بشنوید می گویید چرا به ذهن خودم نرسید! پس وقتی اغلب ما چنین جمله ای را دست کم یک بار یا حتی چند بار با خود زمزمه کرده ایم، یقیناً معنی اش این است که

صمیمیت در روابط همسران

صمیمیت در روابط همسران صمیمیت در روابط همسران از چند بعد قابل بررسی است و کسانی که قصد ازدواج دارند با خواندن این مطلب ظرف مدت 5 دقیقه می توانند بفهمند که نسبت به پارتنر خود در چه جایگاهی هستند. آیا با هم شباهتی دارند و از یکدیگر متفاوتند. صمیمیت جسمی(غیر جنسی) صمیمیت جسمی یعنی نیاز به تماس جسمی با همسر. نزدیکی جسمی بدین سکل را نباید با صمیمیت جنسی که

مشاجره های همسران

مشاجره های همسران مشاجره های همسران این روزها شکل پیچیده ای به خود گرفته؛ وقتی همسران برای دعوا و مشاجره هایشان به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می کنند متاسفانه می بینیم که این چهار رفتار خطرناک هنگام مشاجره از آنها سر زده و کار ما روانشناسان و حتی خودشان را برای حل مشکل سخت می کنند. این روزها مشاجره بین همسران افزایش یافته به نحوی که وقتی به مراکز مشاوره خانواده

پایانی بر مشاجره های همسران

پایانی بر مشاجره های همسران خودآگاهی هیجانی را می توان پایانی بر مشاجره های همسران دانست خود آگاهی هیجانی کمک می کند علت ایجاد ناراحتی را پیدا کنید. جالب اینجاست که وقتی شیوه ی ارتباط همسران را که به علت مشاجره مراجعه می کنند بررسی می کنیم حقایق قابل تاملی را کشف می کنیم که خودشان از آن آگاه نیستند. خودآگاهی هیجانی خودآگاهی هیجانی، به توانایی بازشناخت احساسات فرد می گویند.

گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود

گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود نشانی از وقوع بحران هستند. بحرانی که سرتاسر آمیخته با هیجان است. هیجان چیست؟ هیجان یعنی واکنش کلی، شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیره منتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند. به طور کلی ، هیجان زمانی به وجود می آید که فرد غافلگیر شود یا موقعیت از تحمل او فراتر رود. هیجان

Instagram
Call Now Button