فوت و فن همسرداری

فوت و فن همسرداری

فوت و فن همسرداری

فوت و فن همسرداری هم سخت است و هم آسان؛

ادعایی ندارم ولی گاهاً بعضی نکات ظریف خیلی راحت از دست مان در می رود.

طوری که اگر از کسی نکته ای بشنوید می گویید چرا به ذهن خودم نرسید!

پس وقتی اغلب ما چنین جمله ای را دست کم یک بار یا حتی چند بار با خود زمزمه کرده ایم، یقیناً معنی اش این است که در اثر گفتگو با دیگران و مشورت ذهنمان باز می شود و به راه حلهای جدیدی می رسیم.

شاید این راه حل ها جدید نباشد اما می خواهم یک راز را بگویم!

و آن این است که خاصیت قرار گرفتن در یک سبک زندگی مثلا متاهلی، شغلی و داشتن روابط همکاری، گاهی چنان ما را درگیر یکنواحتی و ماشینی کار کردن می کند که متوجه راه های جدید در مواجهه با بحرانها نیستیم.

اینجا جایی است که یک شخص دیگری باید باشد و او هم نظر بدهد؛

همانطور که گفتم گاهی راه ها جدید نیست، اما در برخی موقعیتها به ذهن ما نمی رسد!

مثل زندگی خودمان!

شما شاکی هستید از این که همسرتان به شما زنگ می زند و عصبانی است که چرا به او زنگ نمی زنید و حالش را نمی پرسید!

او با کنایه و بدبینی صحبت می کند که حتی زیر سرتان بلند شده یا دیگر او را دوست ندارید.

شما نزد مشاور گله می کنید که این چه رفتاری است که همسر نشان می دهد، من سر کار هستم، جلسه هستم و…

حتی ثابت هم می کنید که همسرتان را دوست دارید، او هم قبول دارد!

چرا این سیکل معیوب تکرار شونده و پر از امواج منفی را شما تغییر نمی دهید.

شما با زنگ زدن به همسر، در یک زمانی که مناسب حال و روز شماست این رویه را عوض کنید.

ضمن اینکه به او می فهمانید که الان زمان مناسب است مثلا ساعت 4 عصر یا 6 عصر

در مورد تفاوت زن و مرد مطالعه کنید.

خب، ما مردها و به خصوص برخی مردها، در زمانی که درگیر کارمان هستیم نمی توانیم به موضوعی دیگر با دل و جان متمرکز باشیم.

در این شرایط همسرمان احساس می کند داریم از سر وظیفه پاسخ تلفن را می دهیم و منتظر فرصت خداحافظی هستیم.

این شناخت از خودتان و کشف خصوصیات تان را به یکدیگر بدهید.

فوت و فن همسرداری دیگر چیست؟

شما فکر می کنید همین که برای زندگی هزینه می کنید دارید عشق را نشان می دهید.

من هم قبول دارم.

اما گاهی پولتان را خرج نکنید!

زبان تان را خرج کنید.

خانم ها با شنیدن راضی می شوند.

یکم زرنگ باشید!

چرا این قدر هزینه می کنید!؟

لطفا زرنگ باشید!

نگویید من زبانی نیستم، رفتاری هستم با کارم، دوست داشتن را نشان می دهم.

مگر پولتان زیادی کرده باشد!

حتی اگر پولتان هم زیاد باشد یک روزی را ببنید که نزد من مشاور یا هر متخصص زوج درمانگر دیگری می نشینید و می گویید این همه هزینه کردم پس چه شد!؟ 

همسرم طلاق می خواهد!!!

چرا!؟

چون ابراز عاطفه در پول و خرج کردن لزوما نیست!

در زبان شما هست.

پس گوش همسرتان را به کار بگیرید!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

2 × چهار =

Instagram
Call Now Button