پایانی بر مشاجره های همسران

پایان دادن به مشاجره های همسران

پایانی بر مشاجره های همسران

خودآگاهی هیجانی را می توان پایانی بر مشاجره های همسران دانست

خود آگاهی هیجانی کمک می کند علت ایجاد ناراحتی را پیدا کنید.

جالب اینجاست که وقتی شیوه ی ارتباط همسران را که به علت مشاجره مراجعه می کنند بررسی می کنیم حقایق قابل تاملی را کشف می کنیم که خودشان از آن آگاه نیستند.

خودآگاهی هیجانی

خودآگاهی هیجانی، به توانایی بازشناخت احساسات فرد می گویند.

اینکه بدانیم یک فرد چه احساسی دارد

و اصلاً چرا از این احساس برخوردار است و اینکه چه عواملی باعث بروز این نوع احساس شده اند.

افرادی که خودآگاهی هیجانی آنها تا حدودی پایین است فاقد توانایی بیان احساسات خود از طریق گفتار و کلام می باشند

همچنین در درک احساس نفر مقابل ناتوان می باشند و همین سرآغاز ایجاد تنش و مشاجره می شود.

به عنوان مثال می بینیم علت از کوره در رفتن یکی از همسران، به دلیل بی وقفه حرف زدن و اعتراض کردن و وسط صحبت پریدن نفر مقابل(مثلا خانم) است؛

آنقدر این وضع ادامه پیدا می کند تا نفر دیگر(مرد) از کوره در می رود و به این شکل فریاد سر می دهد:

لعنتی یه دقیقه حرف نزن!

اینجا زوج درمانگر متوجه می شود که علت این هجمه ی عصبانیت و فریاد این است که شخص عصبانی پیش از آشنایی با این ویژگی همسرش، رفتاری را مشاهده کرده ولی به درستی بیان نشده و آن عبارت است از:

بی وقفه اعتراض کردن، رعایت نکردن نیاز به سکوت و آرامش در همسرش و حمله ی کلامی و احساسی مدام

از همه بدتر پیام گیج کننده این است که:

اگر من را زیر سوال می برد پس چرا اجازه صحبت نمی دهد!؟

او می خواهد فقط خودش بی وقفه داد و بیداد کند!؟

من باید صرفا بشنوم!؟

نکته: وقتی این سوال ها در ذهن مرد شکل می گیرد، یعنی شیوه ارتباطی همسرش مبهم است.

که می توانست به جای بیان:

“لعنتی یه دقیقه حرف نزن”

این شکل بیان شود:

عزیزم!

 هر وقت بحثمان می شود، می بینیم تو بی امان ادامه می دهی،

از من سوال می پرسی و هنوز جوابت را ندادم وسط حرفم می پری؛

گاهی هم من نیاز دارم کمی از بحث فاصله بگیرم و تو این را هم نمی بینی

(البته شاید من نیازم را بیان نکرده ام، که اشتباه از من است)

در غیر این صورت این حق را از من دریغ می کنی، در صورت ادامه این شرایط می ترسم کم بیارم و عصبی شوم

پس بهتر است کمی از هم فاصله بگیریم و مطمئن باش من تا چند دقیقه ی دیگر برای ادامه گفتگو نزد تو می آیم»

این جمله، تکلیف همسر ناراحت که بسیار بد وارد بحث شده را روشن می کند،

احساس آرامش کرده، مطمئن می شود که فرصت برای گفتگو فراهم می شود و در نتیجه همکاری می کند.

البته بهتر است امیدوار باشم که این اتفاق بیفتد و همکاری کند و این وظیفه ی خانم در آموزش مسئولیت های خودش است.

پس بهتر است هر کدام از ما وظایف خود را بشناسیم.

مراجعه به زوج درمانگر

در انتهای بحث پایانی بر مشاجره های همسران توصیه می کنم مطالب مربوط به مهارتهای همسران و بخش زوج درمانی این سایت را مطالعه کنید.

اما اگر احساس کردین هنوز به نتیجه لازم نمی رسید حتما به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید و در جلسات زوج درمانی شرکت کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

13 − هشت =

Instagram
Call Now Button