مشکلات همسران در خانه

مشکلات همسران در خانه

مشکلات همسران در خانه

مشکلات همسران در خانه از تفاوتهای شان با یکدیگر گرفته تا مسائل مربوط به خانواده هایشان؛ یکی از این شکایتها این است که می گویند:

همسرم تو خونه فقط پای تلویزیونه و اینترنت، زیاد با من نیست چیکار کنم.
چند تا پاسخ می توان داد:
سناریوهای محتمل در بررسی و ریشه یابی:
1- باید از مرد پرسید چرا ازدواج کردی!
2- مرد می گوید، خب حوصله ام سر می رود! چی کار کنم!
3- مرد جواب می دهد: چقدر با هم باشیم ما که الان با هم فیلم دیدیم
4- شخصیت و سبک زندگی همسر، از اول این بوده، کم حرف و تک رو
بررسی علت شماره 1

ازدواج مثل گواهینامه رانندگی و مدرک دیپلم

واقعاً باید از برخی مردها پرسید چرا ازدواج کردی!؟
رفتار تلویزیون دیدن و پای اینترنت نشستن طولانی گاهی به شکل عادتهایی است که از دوران قبل از ازدواج همراه مرد بوده و خیلی راحت پاسخ می دهد من از اول همین بودم …
از داداشم بپرس 
تو با پسرخالم راحتی، ازش بپرس اون منو خوب میشناسه…
سوال این است:
یعنی چی از این و اون بپرس؟ آقا پاشو خودتو جمع کن؛
تو که داشتی قبل از ازدواج همین کار رو می کردی، چه کاری بود ازدواج کردی!
البته که درک رایج در جامعه این است که ازدواج را مثل یک مدرک دیپلم یا گواهینامه رانندگی باید در یک زمانی انجام داد!!!
پس اگر انجام نــشود، سوال می شود ااااا هنوز ازدواج نکردی!؟
پس زودتر بروم ازدواج کنم و بچه و ….
حال دو اتفاق می افتد:
یـا همین تیپ آدمها مشاوره را قبول دارند و منعطف هستند یک مشاور در مورد ازدواج و انتظارات و خیلی مسائل صحبت می کند و متوجه می شوند و خیلی مسائل و عادتها تغییر می کند.
یا خبری از همکاری و اعتقاد به مشاور نیست و یا تذکرها تاثیر موقتی دارد و یا یکی با دیگری راه می آید یا اگر مشکلات شدت داشته باشد، روابط همسران به جای بدی می رسد.

پاسخ دوم مرد می گوید خب حوصله ام سر می رود، چی کار کنم!

چنین پاسخ هایی یا از روی سردرگمی و خلاق نبودن و مدیریت نداشتن در گذراندنِ اوقات فراغتِ فردی و مشترک ناشی می شود یا از بی توجهی به نیازهای همسر،

به هر حال آگاهی و سواد زناشویی نقش مهمی دارد.

بعضی هم به همسرشان پاسخ می دهند “خب پاشو اون ورقها رو بیار بازی کنیم

انگار می خواهند بچه ساکت کنند!

خب من مشاور هم باشم می گویم، می خوام صد سال سیاه ورق نیارم که تو با این طرز بیانت بخوای منو سرگرم کنی، برو بچتو سرگرم کن!

هنوز این شانس وجود دارد که این تیپ مردها در صورتی که با مشاوری صحبت کنند ، رفتارشان تغییر کند.

زندگی مشترک، اسمش رویش است یعنی مشترک!

و البته با رعایت حقوق فردی و اینکه زمانی برای خودمان می خواهیم ولی نه در حدی که صدای همسرمان در بیاید.

در مورد پاسخ سوم که مرد جواب می دهد:
چقدر با هم باشیم ما که الان با هم فیلم دیدیم
گاهی بوی توقع و وابستگی همسری به مشام می رسد که شوهرش چنین پاسخ می دهد.
گاهی بوی اختلاف در شیوه ارتباط  به مشام می رسد.
و گاهی نیازهای همسران متفاوت است. که با مشاوره و زوج درمانی حتی در یک جلسه برطرف می شود.
حتی اگر همسران اهل مطالعه باشند هم خود نتیجه می گیرند.
مورد شماره 4

شخصیتهای متفاوت در ازدواج

این گزینه می تواند حکایت کند از آدمهایی که تیپ و شخصیت متفاوتی دارند؛
درونگرا هستند؛ نیاز به تفریح شان کم است.
نیاز به مشارکت شان و اجتماعی بـودنشان کم است.
آدمهای جدی و سختی هستند.
در نتیجه میزان تعامل شان کم می شود.
از برخی از این افراد، همه چیز خوب است و مشکلی نمی بینند.
ولی از دید ما اگر این تفاوت شدید باشد، دردسر آفرین است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

پانزده + هفت =

Instagram
Call Now Button