حواست باشه خودت نباشی

حواست باشه خودت نباشی

حواست باشه خودت نباشی

ما به سادگی متوجه بسیاری از پیامهایی که از کودکی در ذهن مان خوانده اند نیستیم و نمی شویم. مثل حواست باشه خودت نباشی 

تا زمانی که یا وقتی برای تحلیل شخصیت مان گذاشته شود یا از طریق بازخوردهایی که از اطرافیان دریافت می کنیم و مشکلاتی که در زندگی تجربه می کنیم ما را متوجه رشدمان و تربیت دوران کودکی مان کند.

از جایی به بعد و از سنی برخی از ما متوجه مشکلات درونمان می شویم.

این آگاهی کمک می کند به نقاط قوت و ضعفها دقت بیشتری داشته باشیم

شاید در ابتدا برای برخی مواجه شدن با مشکلات و ضعفهایشان دشوار باشد.

شاید در ابتدا دیگران را متهم کنند.

خانواده، پدر و مادر، جامعه

شاید مرحله ی بعد خلق و خوی افسردگی به سراغ افراد بیاید.

که نمی توانند این گذشته را درست کنند یا به آنها ضربه زده

اما برخی پذیرش می کنند.

و با پذیرش و در عوض شفقت به خود از بحران عبور می کنند.

و راه اصلی همین است.

چون هر یک از مراجعان مرکز مشاوره والدی داشته اند که به زبان بی زبانی گفته:

حواست باشد که خودت نباشی، تو نمی توانی خودت باشی

تو برای وجود داشتن به حضور من احتیاج داری

این پیامها باعث می شود چنین فردی در حین رشد، هر گونه ابراز آزادانه احساسات، اعلام استقلال و انتخاب مستقل را از خود سلب کند.

زیرا آن را تجسم تخطی از فرمان والد می دانسته است.

در بزرگسالی تصمیم گیریهای مهم احساس ناخوشایندی را پدید می آورند که ریشه در ترس از جدایی و نیز احساس گناه به خاطر ایستادن در برابر فرد مسلط زندگی داشته است.

این تحلیل را افراد وابسته به شدت احساس می کنند.

یا افرادی که همش در معرض تهدید بوده اند؛ تحقیر و سرزنش، کوچک شمرده شدن در خانواده

اینها نقش مهمی در شخصیت افراد دارد.

درمان

درمان پیامهایی از قبیل حواست باشه خودت نباشی کار دشواری است و زمان بر

مشکل اینجاست که باید یک تنه مسئولیت را پذیرفت.

یعنی گاهی سوال پیش می آید چه چطور می شود؟ 

یعنی به همین راحتی کاری به آدمهایی که من را بزرگ کرده اند نداشته باشم؟

از آنها به سادگی بگذرم؟

برای کسی که دیر به خود می آید یا کسی که دیر آگاه می شود و بسته به میزان تجربه های تلخ گذشته، حل این گذشته دشوار خواهد بود.

به هر حال درمان تاثیر پیامهایی از قبیل حواست باشه خودت نباشی ترکیبی از تغییر نگرش به خود و زندگی پیش رو، پذیرش، شفقت به خود، بخشش و هدف گذاری جدید است.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

14 − یک =

Instagram
Call Now Button