حل مشکلات همسران نیاز به همکاری دارد

حل مشکلات همسران نیاز به همکاری دارد

حل مشکلات همسران نیاز به همکاری دارد

حل مشکلات همسران نیاز به همکاری دارد به خصوص برای پیش گیری از میانه زندگی آنها که از هم طلبکار می شوند.

وقتی عمری از زندگی می گذرد و سنوات به این زندگی می خورد، آدمها چرتکه را بر می دارند و حساب کتاب می کنند و این حساب کتاب نمی دانم چطوره که همه طلبکارند.

یکی احساس نمی کند نسبت به دیگری بدهکار است و باید کاری کند.

و این خطرناک است.

چون رابطه مثل دو خط موازی پیش می رود.

هیچ کس حاضر نمی شود کمی به سمت دیگری متمایل شود.

این بد است.

یا می پرسند تا چه مدت همکاری کنم؟

مدت ندارد تا شما زیر یک سقف هستید باید روی رابطه کار کنید.

اگر می گویید پس همسرم چی؟

درست می گویید اما او هم با شما باید به مشاور خانواده و زوج درمانگر مراجعه کند.

بله، در اصل همکاری متقابل است.

ولی گاهی قرار نیست کوهی جابجا کنید.

برای تان خرجی ندارد، خودتان را تکه تکه نکنید.

ولی شما هم تلاش کنید.

یا رابطه تان بهتر می شود یا بر سر طلاق مردد نمی مانید. دست کم وجدان شما آسوده است که تلاش کردید.

من نمی خواهم روزی مراجعه کنید به مشاور و بگویید دیگه الان با دو سه تا بچه قد و نیم قد کجا برم؟

پس الان روی رابطه کار کنید.

در ابتدای مطلب گفتم سنواتی از زندگی می گذرد و همه طلبکار می شویم.

برای حل مشکلات فقط پیش قدم شوید

متخصص زوج درمانگر بر این باور است که درست همین جای زندگی ، مدیریت از دست مان در می رود.

یا جوری همه مسائل کنار هم قرار می گیرد که اگر بگوییم خب تو فلان کار رو انجام بده، صورت حسابی رو می کند که چقدر انجام داده یا چرا انجام نداده و چه چیزهایی دیده که انجام نداده.

وقتی می گوییم چه چیزهایی دیده که انجام نداده…

یعنی در آن زمان یا به مشکل پرداخته نشده و روی هم تلمبار شده یا خودمان خواسته ایم عبور کنیم و ندیدم پس الان هم نبینیم.

نه اینکه پای تغییر که پیش می آید صورت حسابها را رو می کنیم.

کاری پیش نمی رود.

به بن بست می خورید.

حساب مشکلات الان را نمی توان به حسابهای گذشته ربط داد.

اگر هم ربط پیدا کند مثل سیکلی تکرار می شود و چیزی درست نمی شود.

فقط باید رو به جلو حرکت کرد و برای تغییر، هر کدام از همسران شروع کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

نه + نه =

Instagram
Call Now Button