گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود

گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود!

گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود

گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود نشانی از وقوع بحران هستند. بحرانی که سرتاسر آمیخته با هیجان است.

هیجان چیست؟ هیجان یعنی واکنش کلی، شدید و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیره منتظره، همراه با یک حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشایند.

به طور کلی ، هیجان زمانی به وجود می آید که فرد غافلگیر شود یا موقعیت از تحمل او فراتر رود.

هیجان در واقع بیانگر عدم سازگاری فرد با موقعیت و تلاش ارگانیسم برای برقراری تعادلی است که به طور موقت از بین رفته است.

زمانی که بین همسران مشاجره ای اتفاق می افتد یعنی گفتگو از مسیر عادی خارج شده است.

به تعبیر من درست مثل قطاری که از ریل خارج می شود.

جز خسارت ثمره ای ندارد.

در چنین شرایطی یک دوره ی آشفتگی هیجانی، همراه با متهم کردن یکدیگر، افشا کردن دروغ های هم ، دفاع کردن از خود و محکوم کردن دیگری آغاز می شود.

هیجانهایی که گوش را کَر می کند، چشم را کور!

 

گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود گفتگوهایی است که هیجان در آن مهار و کنترل نشده.

اگه شدت هیجان مهار شود، هیچ کدام از نشانه های منفی که بیان کردم اتفاق نمی افتد؛

برخی به دنبال تکنیک های مهار هیجان می گردند.

اگر چه به مرور به تکنیکها پرداخته می شود.

اما بد نیست بدانیم گاهی همین تحلیل هایی که از هیجان و مشاجره می کنیم در صورتی که به دقت گوش داده شود و به ذهن سپرده شود، کمک می کند تا زمان برانگیختی، با یادآوری، خود، به عنوان عاملی بازدارنده در ابراز هیجان های شدید عمل کند.

آثار هیجان در صحبت های همسران

-حرف یکدیگر را مرتب قطع می کنند

-سرعت بیشتری به کلام می دهند.

-در نتیجه اجازه صحبت و گوش کردن به یکدیگر نمی دهند.

یکی دیگر از نشانه های بالا رفتن هیجان در گفتگو، این است که همسران مکرراً گفته های یکدیگر را تکذیب و اصلاح می کنند.

چون میزان تمرکز  به شدت پایین آمده است.

من کِی این حرف زدم 

یادم نمیاد

تو داری اشتباه میگی اصلا اینجوری نبود، داری دروغ میگی.

پرگویی لزوماً با فکر کردن همراه نیست.

در نتیجه احتمال زیاد همسران صحبت هایی می کنند که خوشایند هم نباشد یا سهوا در گفتگو مرتکب خطا می شوند.

با افزایش شدت هیجان ، کنایه و اشاره های تحریک آمیز بیشتر می شود.

میزان توجه و حساسیت به واکنش های تحریک آمیز یکدیگر هم افزایش پیدا می کند.

دقت که می کنیم می بینیم همین طور به شدت هیجان افزوده می شود.

به این معنی که حتما باید وقفه ای در ادامه ی این چرخه ی مشاجره داد. و به هم یادآور شد که بهتره آرام تر ادامه بدهیم.

از دیگر آثار هیجان در صحبت های همسران این است که بیش از قبل تاکیدی، یا دستوری و بایدی صحبت می کنند.

فراموش نکنیم که باید ها در ذهن شنونده به شکل صدور یک حکم بی بازگشت می نشیند.

در نتیجه شنونده تحریک می شود تا به شدت مخالفت کند.

ساز مخالفی که کوک می شود در ذهن همسران به معنای عدم تفاهم نقش می بندد.

لذا نتیبجه گیری می کنند که با هم تفاهم ندارند

جالب اینکه در شرایط کاهش هیجان، واکنش ها تغییر می کند و آرامش نسبی که برقرار شود.

بایدها برداشته می شود. حکم بی بازگشت در ذهن شنونده نقش نمی بندد.

گفتگو، شکل مذاکره به خود می گیرد.

و این احساس قدرت می دهد نه خشم و تلافی!

پس به توصیه زوج درمانگر خوب در تهران ، حتما تلاش کنید تا با کمک متخصص زوج درمانگر بر فشارهای عصبی و مشاجره غلبه کنید.

به این ترتیب جلوی گفتگوهایی که به مشاجره تبدیل می شود را گرفته اید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

4 × 5 =

Instagram
Call Now Button