جلسات زوج درمانی جداگانه یا با هم

جلسات زوج درمانی جداگانه یا با هم

جلسات زوج درمانی جداگانه یا با هم

یکی از سوالهای زوجها زمانی که به مرکز روانشناسی شرق تهران تماس می گیرند این است که جلسات زوج درمانی جداگانه یا با هم مراجعه کنیم؟ و سوال مهمی است لذا در این مطلب می خواهیم به این موضوع بپردازیم

اینکه بدانیم آیا جلسات زوج درمانی را باهم مراجعه کنید یا به صورت جداگانه؟

وقتی همسران با زوج درمانگر این سوال را مطرح می کنند خود به خود دو موضوع پیش می آید:

اول اینکه برخی همسران می گویند می خواهیم جداگانه با متخصص زوج درمانگر صحبت کنیم.

به این ترتیب یک جلسه مرد و یک جلسه خانم مراجعه کند. و احتمالاً جلسه سوم با هم

از طرفی برخی زوجها نگران هستند که به دلیل خشمی که از یکدیگر دارند یا هر شرایطی، نتوانند صحبتهای همدیگر را در جلسه زوج درمانی تحمل کنند!

پاسخ زوج درمانگر

اینکه جلسات زوج درمانی جداگانه یا با هم برگزار شود مستلزم در نظر گرفتن دو نکته زیر است:

اگر زوجها جداگانه نزد متخصص زوج درمانگر مراجعه کنند فرصت خوبی است تا هر کدام صحبتهای خودشان را راحت با زوج درمانگر درمیان بگذارند.

بدون اینکه نگران واکنش همسرشان باشند.

اما مشکل این جاست که تجربه مشاوره زوچ درمانی در مرکز مشاوره شرق تهران نشان داده است که اولا نقش مشاور ، بیشتر شنونده خواهد بود.

به خصوص ممکن است هر یک از همسران در این جلسات جداگانه دنبال راهکار باشند!

به ویژه در همان ابتدای مراجعه ی همسران به زوج درمانگر؛

که گاهی امکان پذیر نیست.

اما برای جلسات بعدی، متخصص زوج درمانگر این امکان را فراهم می کند که جلسات به صورت جداگانه برگزار شود.

چون اطلاعات زیادی از همسران بدست آورده است.

که اگر صلاح بداند از همسران می خواهد جداگانه جلسات زوج درمانی را ادامه دهند.

پس به تشخیص زوج درمانگر بستگی دارد.

اما اگر همسران نتوانند در کنار هم صحبت کنند اتفاقاً ممکن است همین موضوع نشان دهنده ی مساله ای باشد.

و حتی نیاز به آموزش مهارتی باشد.

مثلا مهارت کنترل خشم

یا مهارت گوش دادن

که لازم است در جلسه نخست زوج درمانی مورد بررسی قرار بگیرد.

وقتی همسران اصرار به جلسات جداگانه دارند

حال اگر به اصرار همسران جلسه زوج درمانی به صورت جدا برگزار شود چه اتفاقی می افتد؟

هر کدام از همسران صحبتهایی می کنند که بسیاری مواقع لازم است واکنش نفر مقابل مورد بررسی قرار بگیرد

که در جلسات جداگانه زوج درمانی امکان پذیر نیست

چون نفر مقابل حضور ندارد.

از طرفی، چون تجربه نشان داده دیدگاه ها با هم فرق می کند نیاز به جلسه ای مشترک خواهد بود.

در غیر این صورت به دلیل تفاوت در دیدگاه ها جلسات جداگانه را طولانی می شود و دیر نتیجه لازم بدست می آید.

احتمال اینکه همسران به همدیگر برچسبهایی مثل دروغگویی بزنند یا خارج از جلسات مشاوره با یکدیگر دچار تنش شوند، زیاد است.

لذا دوباره به این موضوع می رسیم که بهتر است جلسات مشترک برگزار شود.

حال ممکن است چنین تنش هایی پیش نیاید.

فقط نقطه ضعف این هست که جلسات طولانی تر می شود اگر زوجها اصرار به جلسات زوج درمانی جداگانه داشته باشند.

توصیه مرکز مشاوره شرق تهران

در پایان بحث جلسات زوج درمانی جداگانه یا با هم ، در نهایت از دیدگاه زوج درمانگر مرکز مشاوره شرق تهران توصیه می شود زوج ها در جلسه به صورت مشترک حضور داشته باشند.

اما درخواست خود را مبنی بر برگزاری جلسات جداگانه با مشاور در میان بگذارند

تا مشاور بررسی لازم را انجام دهد و یک نتیجه مشخص به دست بیاید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 + 11 =

Instagram
Call Now Button