چطور فریب بازیهای روانی مردم را نخوریم؟

چطور فریب بازیهای روانی مردم را نخوریم؟

چطور فریب بازیهای روانی مردم را نخوریم؟

چطور فریب بازیهای روانی مردم را نخوریم؟

موضوع رابطه و ارتباط متقابل گاهی ما را گیج می کند.

باید بتوانیم به حسمان اعتماد کنیم و ببینیم به ما چه می گوید!

از نفر مقابل خودمان چه چیزی دستگیرمان شد و چه نگرفتیم.

و سوالهایی از این قبیل که من دنبال چه هستم؟

چه پاسخی می خواستم؟

آیا این جواب همان چیزی بود که من می خواستم؟

کسی که بخواهد سفسطه کند، رابطه ای را ترک کند، کسی را مقصر جلوه دهد از نوع پیام دادنش می شود فهمید.

کسی که خیانت کرده از نوع حرف زدن و تبادل پیامش می شود فهمید.

اما کسی که عزت نفس خود را حفظ می کند معطل کسی که با این همه آلودگی پیام می دهد نمی ماند!

مهم عزت نفس است.

فقط عزت نفس

عزت نفس

چیزی که مدیریت می آورد و به واسطه آن جا نمی زنیم!

و در جا نمی زنیم!

وابستگی خود را هم نشان نمی دهیم.

و اصلا وابسته نمی شویم!

چون همه چیز در عزت نفس است!

چطور با آدمی که ما را به بازی می گیرد، رفتار کنیم؟

باید این سوال را اینطور در نظر گرفت که چطور با کسی که پیام گیج کننده می دهد رفتار کنیم.

چطور با کسی که تظاهر به هزار رنگ می کند برخورد کنیم!؟

تمام این نقشها یک شیوه ارتباطی دارد!

اول اینکه این حالات را در ما ایجاد می کند:

گیچ می کند.

تحریک به پرخاشگری می کند.

احساس حقارت تولید می کند.

عموماً اینهاست.

و این یعنی که ما باید با حفظ عزت نفس خود مقابل این پیامها می ایستادیم! آن وقت دو اتفاق می افتاد:

یا نفر مقابل ما از میدان خارج می شد

یا به سمت ما تمایل پیدا می کرد.

اولی، یعنی به ما فکر نمی کرد و پای یک گزینه ی دیگری در کار است.

دومی یعنی جذب عزت نفس ما می شد.

توصیه یک روانشناس مجرب را اجرا کنید:

حتماً برای تجزیه و تحلیل روابطی که در آن هستید با روانشناس و حتی بهترین کلینیک روانشناسی مشورت بگیرید.

قبل از اینکه غرق شوید!

بهترین کلینیک روانشناسی در تهران

حفظ عزت نفس وابسته به این هست که قبل از اینکه غرق و وابسته به رابطه شوید، مشورت بگیرید.

کلینیک مشاوره میرموسوی انصافاً در تجزیه و تحلیل و پیش بینی روابط موفق بوده  و به عنوان بهترین کلینیک روانشناسی در تهران فعالیت کرده است.

(نه افراط و نه تفریط در تجزیه و تحلیل روابط)

این اولین جمله ای است که پس ار صدها مقاله در وبلاگ و سایتهای کلینیک می خوانید.

تا الان خودتعریفی نکردیم، پس حتما دلیلی دارد که این قدر با اعتماد به نفس حرف می زنیم!

عزت نفس یعنی اینکه شما در مقابل پیامهای مبهم و گیج کننده ی طرف مقابل تان خود را گم نمی کنید.

بلکه او را با سوال مواجه می کنید!

اگر او این طور بیان کند که تو خودت باید بفهمی…

یا : متاسفم که نمی گیری من چی میگم!!

و یا : پس تو تا الان کجا بودی و چه می کردی؟

احساس ناراحتی می کنید و نه تحقیر!

و می فهمید پارتنر شما بالغانه رفتار نمی کند. و به همین علت سعی می کند شما را با تحقیر زیر سوال ببرد.

بنابراین یا ادامه نمی دهید 

یا به او می فهمانید که بر گفتگو با حفظ بخش بالغ خود مسلط هستید.

اگر سخت هست حتما از مشاور روانشناس کمک بگیرید.

یقین بدانید خود شما از این رفتار بالغانه ای که نشان می دهید لذت خواهید برد.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

شش + 13 =

Instagram
Call Now Button