کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید

در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید ، نویسنده کتاب روش جدیدی برای تغییر الگوهای دیرپای زندگی مطرح می کند.

و آن چیزی نیست جز تله زندگی!

تله های زندگی، چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ارتباط با دیگران را تعیین می کند.

این تله ها به احساس های شدیدی مثل عصبانیت، غمگینی و اضطراب دامن می زند.

ردپای تله ها در دوران کودکی!

ردیابی تله های زندگی را می توان در رفتار اطرافیان با ما در دوران کودکی مان جستجو کنیم.

چون ما در دوران کودکی به شیوه های مختلفی آسیب دیده ایم.

طرد، انتقاد، حمایت افراطی، بدرفتاری، بی توجهی

در اثر این تجارب اولیه، تله های زندگی بخشی از وجودمان شده اند.

بعد از دوران کودکی و ترک خانه پدری، با ایجاد موقعیتها یا انتخاب افراد به باز آفرینی همان شرایط تلخ اولیه دوران کودکی می پردازیم.

برای همین است که جفری یانگ معتقد است که این نظام های فکری شکل گرفته از دوران کودکی، موجب تداوم مشکل می شود.

و این نکته مورد تاکید رویکرد این کتاب است که ممکن است افراد در شروع مشکلات خود نقش چندانی نداشته باشند، اما در تداوم مشکلات خود حتما نقش دارند.

یعنی، در حال حاضر دیگران ما را کنترل می کنند، بدرفتاری می کنند، به نیازهای ما توجه نمی کنند و از این رو، تله های زندگی دست از سر ما بر نمی دارند.

و تداوم می یابند.

قرار است در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید بررسی کنیم که شاید همین تداوم تله های زندگی است که در دست یابی به اهداف زندگی با ناکامی و شکست مواجه می شویم.

با این مطلب مختصر، سعی کردم ترغیبتان کنم این کتاب را مطالعه نمایید.

کلینیک مشاوره روانشناسی میرموسوی هم می تواند این کتاب را برای شما ارسال کند.

پس ، کافی است با کلینیک مشاوره میرموسوی تماس بگیرید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

11 − 5 =

Instagram
Call Now Button