گذشته همسرم آزارم می دهد

گذشته همسرم آزارم می دهد

گذشته همسرم آزارم می دهد

ظاهرا برخی مشاوران توصیه می کنند در گذشته همسرتان کنجکاوی نکنید. اما این موضوع که گذشته همسرم آزارم می دهد بحثی است که برخی را به راحتی قانع نمی کند.

مخاطب این مقاله کیست؟

این مقاله در مورد کسانی است که در مرحله پیش از ازدواج هستند!

اولا کنکاش کردن در گذشته همسر را روشن کنیم که چه هست و چه نیست.

چه زمانی گذشته همسر مهم است؟

این که ما قصد آشنایی با کسی را داریم و اینکه بدانیم قبلا سابقه عقد، نامزدی و ازدواجی داشته یا نه، طبیعی است.

اما اینکه نتوانیم قبول کنیم پارتنرمان نامزدی داشته و مرتب در ذهنمان کلنجار برویم که کی بوده؟ چه مدت باهش در ارتباط بوده؟

آیا رابطه جنسی هم داشته؟

خودش گفته نه؛

ولی مگه میشه یه بوسی چیزی در کار نبوده باشد!!؟

خانمم خیلی آدم اجتماعی هست و همش با دوست دخترهاش بیرون بوده قبل از من، نکنه روابطی با پسرها تجربه کرده؟

از کجا بفهمم؟

ازش بپرسم؟

خب پرسیدم، میگه نه

قَسَمش بدم؟

قسمش هم دادم، خیالم همان لحظه راحت شد… ولی دوباره…

افتاده اید روی دور وسواس!

خب، بهتر است ازدواج نکنید، کمی دست نگه دارید.

حتی برای سایر مخاطبان این مطلب هم بحث خوبی است اگر هنوز وارد رابطه ای جدی نـشدند و قصد ازدواج دارند این سوال را از خود بپرسند که آیا گذشته پارتنرم برایم مهم است یا نه؟

اگر با کسی وارد رابطه شوم که بشنوم خواستگار زیاد داشته یا دوست پسر زیاد داشته، آیا حق دارم حساس باشم یا خیر؟

ببینید پاسخ این است که خیر.

واقعیت همین است؛ خیر، خیر، خیر، والسلام

روانشناس چه توصیه ای دارد؟

اگر نمی توانید از این موضوع بگذرید، دو راه دارید:

یا ازدواج نکنید

یا اول پی گیر این ویژگی منفی در خودتان باشید.

از طریق مراجعه به مرکز مشاوره خانواده یا همین مراکز مشاوره و روانشناسی در سطح شهر

یا این ویژگی باید حل بشود یا آدمی را پیدا کنید سنتی که روابطی را تجربه نکرده باشد.

در واقع در معیارهایتان تجدید نظر کنید.

اگر همه را با هم می خواهید، خودخواهید.

چرا که اصلا وقت ازدواج شما نیست. بله این را من می گویم که کارم این است، اگر حرف متخصص را قبول ندارید، خدا به روزگارتان رحم کند.

معمولا کسی که می گوید گذشته همسرم آزارم می دهد ، او را شدیداً می خواهد، اما نمی تواند از گذشته او بگذرد.

شاید وقت ازدواج نیست.

این حالت در دو دسته افراد دیده می شود، افراد محافظه کار و سنتی

 و افرادی با سن کم و در واقع، نابالغ.

البته هستند افرادی که به شدت قدرت طلب هستند، یعنی ویژگیهای شخصیتی در حال و روز آنها نقش دارد.

به هر حال، خطرناک است.

بهتر است قبل از جدی شدن ارتباط با مشاور و روانشناس صحبت کنند.

روی هم رفته این مشکل بیشتر از عهده ی شخصیتهای محافظه کار و سنتی بر می آید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

یک + ده =

Instagram
Call Now Button