نکته مهمی که آزمونهای ازدواج افشا میکند

نکته مهمی که آزمونهای ازدواج افشا میکند فرایند مشاوره پیش از ازدواج فقط به آزمونهای روانشناسی ختم نمی شود. اما باید به نکته مهمی که آزمونهای ازدواج افشا میکند توجه کرد اما مهمترین بخش جلسه های مشاوره ازدواج است. تست های مشاوره پیش از ازدواج شما را از چه چیزیهایی آگاه می کند؟ در مقاله های گذشته همین سایت در مورد اهداف آزمونهای پیش از ازدواج صحبت کردیم. امروز می خواهیم

جلسه های مشاوره را پی گیری کنید!

جلسه های مشاوره را پی گیری کنید! توصیه می کنم به همسران و کسانی که به مراکز مشاوره مراجعه می کنند حتما جلسه های مشاوره را پی گیری کنید! البته منظورم ادامه دادن جلسه ها نیست. این بحثی جداست. اجازه دهید توضیح بدهم. همسران زمانی مراجعه می کنند به زوج درمانگر و مرکز مشاوره که حتی به بدترین شرایط ممکن رسیده اند. یعنی روابط بین فردی شان به شدت بغرنج شده

با همسر لجباز چه کنم؟

با همسر لجباز چه کنم؟ گاهی کسی که می پرسد با همسر لجباز چه کنم؟ حق دارد چون آدمهای لجباز کلافه کننده هستند و مخاطب شان را مستاصل می کنند. برگ برنده ای هم ندارند چون تیشه به ریشه رابطه خود می زنند. پس یا با هوش نیستند یا بچه هستند و یا مهارت لازم را در ارتباط موثر ندارند. دیگر از این سه حالت خارج نیست. حتی اگر خواننده این

مبارزه برای تغییر دادن همسر

مبارزه برای تغییر دادن همسر آیا شما هم در خط مقدم مبارزه برای تغییر دادن همسر هستید؟ این راه، خطرهای زیادی دارد و به شدت به رابطه ی تان با همسر آسیب می زند. اگر دائماً با همسرتون دعوا می کنید و سر هر چیزی بحث می کنید و سر و صدا می کنید و به هم گیر می دید و از هم خسته شده اید. و حس می کنید عشق

Instagram
Call Now Button