با همسر لجباز چه کنم؟

با همسر لجباز چه کنم؟

با همسر لجباز چه کنم؟

گاهی کسی که می پرسد با همسر لجباز چه کنم؟ حق دارد چون آدمهای لجباز کلافه کننده هستند و مخاطب شان را مستاصل می کنند.

برگ برنده ای هم ندارند چون تیشه به ریشه رابطه خود می زنند.

پس یا با هوش نیستند یا بچه هستند و یا مهارت لازم را در ارتباط موثر ندارند.

دیگر از این سه حالت خارج نیست.

حتی اگر خواننده این مطلب بگوید چرا حالت چهارمی هست و آن اینکه همسرم چنان عصبی ام می کند که مجبورم لج کنم!

باز هم می گویم مهارت لازم را ندارید.

گفتم، هوش!

بله حل کننده خوبی در مساله نیستید!

اگر بگویید خانواده همسرم چنان مداخله می کنند که من چاره ای جز مخالفت و لج بازی ندارم، باز هم می گویم هوشمند و ماهر نیستید، که این بحران را مدیریت کنید.

به هر حال لج بازی بد است.

لج بازی، اصرار، یکدندگی، هیچ وقت خوب نیست حتی برای رفتن پیش مشاور!

همسری می گوید: من فقط این کسی که تو فامیلمون هست رو قبول دارم…

یا …

من فقط نظر فلانی رو قبول دارم

این یعنی لج بازی؛

و بیشتر باعث می شوید همسرتان با شما که فقط یکی را قبول دارید یا فقط اون که پدرتان معرفی کرده را قبول دارید ، مخالفت کند.

این ضعف شما را می رساند.

فراموش نکنید که می خواهید وقت بگذارید و هزینه کنید(در این اوضاع تورم و گرانی و کرونا) پس با لج بازی، این شما هستید که بازنده

می شوید!

توصیه زوج درمانگر و متخصص روانشناس

به عنوان یک زوج درمانگر و متخصص روانشناس توصیه می کنم بگویید:

هم نزد این شخصی که معرفی شده برویم و تو هم معرفی کن؛ تا نظر مشاور دیگری را هم جویا شویم.

چون رابطه یعنی هوای هم را داشتن(عامیانه گفتم)

یعنی بالغانه رفتار کردن

گاهی یعنی خنثی بودن!

شما وقتی می گویید باید برویم پیش فلانی، روی این حساب کن که شنونده تحریک شود و با لج بازی پاسخ دهد.

شما دنبال چه هستید؟

یقیناً دوست ندارید که سر از دادگاه در بیاورید.

سرتان درد نمی کند برای دعوا و مشاجره

سرتان درد نمی کند برای ناراحتی اطرافیان خود

پس دست نگه دارید.

وقتی بالغانه رفتار کنید و مراقب هیجانهایی که در یک رابطه تزریق می کنید، هستید، راحت تر از بحران عبور می کنید.

امیدوارم با همین توضیحات قانع شده باشید که باید مطالعه کنیم در زمینه مهارتهای ارتباطی با همسر و یا مراجعه به یک مرکز مشاوره خوب تا اینکه استراتژیهای لازم را بیاموزیم.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

16 + شانزده =

Instagram
Call Now Button