یک ویژگی مهم آدمهای عصبانی

یک ویژگی مهم آدمهای عصبانی

یک ویژگی مهم آدمهای عصبانی

شاید اولین چیزی که به ذهنتان می رسد این است که آدمهای عصبانی به شدت هیجانی اند، در حق شان جفا شده، کودکی سختی داشته اند و … اما یک ویژگی مهم آدمهای عصبانی فقط یک چیز است و  مابقی تفسیر این جمله است.

آدمهای عصبانی، نمی توانند ارتباط برقرار کنند.

افراد عصبانی برای دست یافتن به خواسته خود، نمی دانند چطور مذاکره کنند و قدرت “نه” گفتن ندارند.

وقتی شما نتوانید ارتباط برقرار کنید، در مورد خیلی حرفها و آنچه دلتان می خواهد بگویید، جرات و شهامت تان گرفته می شود.

محبوس می شوید در خودتان؛ 

با خودتان دشمن می شوید

با دیگران دشمن می شوید.

دعوا می کنید چون به خواسته ای نرسیدید یا همسرتان نتوانسته خواسته شما را محقق کند یا ببیند،

اما شما بهم می ریزید.

جالب اینجاست که می دانم که حتی با دعوایی که به راه می اندازید قصد دارید بگویید “دلم برایت تنگ شده”

اما تمام صحبت تان، دشنام است، فریاد است، انتقاد است.

متاسفانه وقتی به این مرحله از عصبانیت می رسید، کسی پیام پنهان شده در پشت این همه عصبانیت را نمی فهمند،

حق هم دارند.

چون وقتی شما را عصبانی می بینند اول همه ی ما به فکر دفاع از خودمان و عملکردمان هستیم.

پس شما دیده نمی شوید.

نمی توانید انتظار داشته باشید که همسرتان یا اعضای خانواده و دوستان که شما را می شناسند، پیامهای پنهان شده در رفتار ظاهری شما را پیدا کنند.

توقع زیادی است.

فقط کار از عهده خودتان بر می آید و آموزش کنترل خشم و عصبانیت

و تبدیل آن به بیان احساسات؛

تبدیل آن به آدمی که خودش را دوست دارد و می داند که برای رسیدن به نیازهایش باید برنده ی بیانِ درست باشد.

وقتی تمرین می کنید شک نکنید که خودتان از این رفتار قاطع و مهربانانه خوشتان می آید!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

دوازده − ده =

Instagram
Call Now Button