راههای فروپاشی زندگی همسران

راههای فروپاشی زندگی همسران پس از مدتها نوشتن مطالب در سایتهای مرکز مشاوره شرق تهران، به طور خلاصه می خواهیم درباره راههای فروپاشی زندگی همسران مهمترین نکات را بیان کنیم نکاتی که حاصل بررسی پرونده زوجها در مرکز زوج درمانی امین میرموسوی است. سرسختانه و همواره خود را حق به جانب می دانند، حتی زمانی كه دلیل كافی در اختیار ندارند. هیچ گاه عذرخواهی نمی كنند، حتی زمانی كه به خودشان

گذر از بحران خیانت

گذر از بحران خیانت خیانت به عنوان یک بحران عاطفی شدید و یک شوک هیجانی ناگوار تلقی می شود و گذر از بحران خیانت کار ساده ای نیست. اگر هر دوی همسران قصد بازسازی رابطه را دارند لازم است برای این هدف دشوار و زمان بَـر حداکثر تلاش خود را انجام دهند به خصوص شخصی که مرتکب خیانت شده است. در این مقاله برخلاف مطالب قبلی که در همین سایت منتشر

زوج درمانگر برای همسران

زوج درمانگر برای همسران حضور زوج درمانگر برای همسران و به خصوص همسرانی که با هم تنش و ناسازگاری  دارند، لازم است. وقتی نتوانند همدیگر را درک کنند، زمانی که با هم بد حرف بزنند، زمانی که شخصیتهای متفاوتی دارند یا حتی مشابه در برخی ویژگیهایی که تشابه کارساز نیست!، مداخله زوج درمانگر الزامی است. زوج درمانگری برای همسران کاری است که گاهی زمان بَــر است. برخی همسران در همان یک

Instagram
Call Now Button