مشکلات ازدواج زودهنگام

مشکلات ازدواج زودهنگام

یکی از مشکلات ازدواج زودهنگام دخالت اطرافیان و خانواده هاست.

بررسی های کلینیک مشاوره میرموسوی بر روی پرونده های مشاجره همسران نشان می دهد که هر چه سن افراد در زمان ازدواج پایین است، مداخله اطرافیان و خانواده ها در زندگی مشترکشان بیشتر بوده ، در حدی که به طلاق منجر شده است.

این موضوع نشانگر عدم استقلال فکری و وابستگی به خانواده مبداء می باشد.

۲۰ تا ۲۴ سال بیشتر گروه سنی هستند که متاثر از دخالت خانواده ها قرار دارند.(یافته های این کلینیک)

نکته جالب اینجاست که والدین وقتی مورد سوال قرار می گیرند که چرا در زندگی فرزندتان دخالت می کنید؟

پاسخ می دهند چون تجربه ندارند و سنشان کم است قصدمان کمک کردن است

سوال اینجاست که اگر تجربه ندارند و سنشان کم است چرا می گذارید ازدواج کنند!؟

فکر کنید جواب چه می تواند باشد!؟

می خواهیم سنشان بالا نرود…

می خواهیم زود بچه دار شوند…

می خواهیم خوشبخت شوند…

جز خوشبختی شان به خدا چیزی نمی خواهیم…!

همین افکار زمینه دخالت را فراهم می کند.

اگر واقعاً جز خوشبختی فرزندان خود را نمی خواهید، لطفاً هم در ازدواج زودهنگام فرزندان خود نقشی بر عهده نگیرید و اگر هم بر عهده گرفتید در ادامه ی زندگی آنها، دخالت نکنید.

و آموزشهای دلسوزانه خود را به مشاور و روانشناس واگذار کنید.

تذکر مشاور خانواده

یکی از مهمترین آسیبها، دخالت اطرافیان در ازدواج فرزندان و تاثیرپذیری همسران از خانواده های شان است.

اگر می خواهید راه طلاق فرزندان خود را فراهم کنید تا می توانید اظهار نظر کنید و در زندگی شان دخالت کنید.

اگر راحتی زندگی فرزندان خود را می خواهید حتما آنها را نزد مشاور خانواده و ازدواج بفرستید تا متخصص روانشناس خانواده در آموزش آنها نقش مستقیم داشته باشد.

ضمن اینکه، شما ارزش و حرمت خود را حفظ کرده اید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه + نه =

Instagram
Call Now Button