زوج درمانگر برای همسران

زوج درمانگر برای همسران

زوج درمانگر برای همسران

حضور زوج درمانگر برای همسران و به خصوص همسرانی که با هم تنش و ناسازگاری  دارند، لازم است.

وقتی نتوانند همدیگر را درک کنند، زمانی که با هم بد حرف بزنند، زمانی که شخصیتهای متفاوتی دارند یا حتی مشابه در برخی ویژگیهایی که تشابه کارساز نیست!، مداخله زوج درمانگر الزامی است.

زوج درمانگری برای همسران کاری است که گاهی زمان بَــر است.

برخی همسران در همان یک جلسه نخست و البته مفصل، تکلیف را مشخص می کنند و اگر قرار باشد فنی، راهنمایی چیزی بشنوند، دریافت می کنند.

اما با پیچیده شدن روابط و دشواری خانواده ها و آدمها و تغییر در انتظارات و مشکلات مادی، روند این جلسه ها به مرور طولانی تر شده و خواهد شد.

این را از این رو می گویم که مستلزم صرف زمان و هزینه است.

جلسه های زوج درمانی با همسران

آیا جلسه های مشاوره با هر دوی همسران است یا تک تک برگزار می شود؟

این سوالی است که همسران از مشاور و روانشناس یا از مرکز مشاوره می پرسند.

پاسخ این است که مراجعان مختار هستند که جلسه های مشاوره را فردی رزرو کنند.

اما چون تجربه نشان داده وقتی جلسه های مشاوره زوج درمانی فردی برگزار شود، کسی درباره خودش حرف نمی زند بلکه می خواهد بگوید همسرم چنین است و چنان است، یا خانواده اش چنین است و چنان است، خب تا همسر این شخص دیده نشود و جلسه ای با ایشان برگزار نشود، هیچ توصیه ای نمی شود داشت.

بنابراین مشاور صرفا شنونده است.

و مستلزم پرداخت هزینه! برای مراجعان

شاکی نشوید که هیچ راهنمایی نگرفتم.

و ضمن اینکه روند جلسات را طولانی می کند.

البته پیش می آید که جلسه ها به صورت فردی برگزار شود و این هم طبیعی است، اما چگونه؟

توصیه کلینیک مشاوره روانشناسی میرموسوی

کلینیک مشاوره میرموسوی بر اساس تجربه ای که با همسران داشته توصیه می کند همسران در ابتدا ترجیحاً با هم تشریف بیاورند.

اگر مشاجره دارند و برای حل اختلاف می خواهند مراجعه کنند و جر و بحث و هیجان زیادی دارند حتما فایل صوتی 2دقیقه ای

این کلینیک را در ابتدا گوش دهند. سپس مراجعه کنند.

بنابراین توصیه اول این است که همسران به اتفاق هم مراجعه کنند.

اگر می خواهند با زوج درمانگر خود جدا صحبت کنند چند دقیقه ای در همان جلسه اختصاص به صحبت انفرادی داده می شود.

در غیر این صورت جلسه اول همسران با هم حضور خواهند داشت و سپس جلسه ای جداگانه البته در صورت ضرورت در نظر گرفته می شود.

اجرای آزمونهای شخصیت برای همسران

گاهی مشاجره همسران به دلیل تفاوتهای شخصیتی آنها نسبت به همدیگر است.

یا تشابه در ویژگیهایی که شباهت آن ویژگیها می تواند دردسرساز باشد.

در اینجا ضرورت ایجاب می کند تا همسران مورد ارزیابی قرار بگیرند

و هر کدام جداگانه تستهای شخصیت را انجام دهند و سپس تحلیل شود.

تحلیل نیمرخ شخصیتی بدست آمده از تست در ابتدا برای تک تک انجام می شود و سپس برای هر دو نفر تحلیل صورت می گیرد.

این فرایند کمک می کند تا افراد به تفاوت ها و تشابهات و سایر ویژگیهای شخصیتی خود پی ببرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

15 + 13 =

Instagram
Call Now Button