برگزاری کلاس خودشناسی

برگزاری کلاس خودشناسی

برگزاری کلاس خودشناسی

برگزاری کلاس خودشناسی در شرق تهران برای سال 1401 جز برنامه های مرکز مشاوره امین میرموسوی است. و به امید خدا از نیمه اردیبهشت آغاز خواهد شد.

این کلاس حاوی چه برنامه هایی است؟

خودشناسی بحث بسیار گسترده ای است

اما برگزاری کلاس خودشناسی از جایی به ذهن مرکز مشاوره شرق تهران رسید که با مراجعانی مواجه شد که در رویارویی با ارتباطات خودشان تازه متوجه ویژگیهای از شخصیت خود می شدند.

و با اینکه وقتی در جلسات مشاوره و روانشناسی با تحلیلی در مورد خودشان روبرو می شدند تازه پی می بردند چه کسی هستند یا در موقعیتهای مختلف چطور رفتار می کنند!

علت خشمی که ابراز می کنند چیست!

اصلا اگر در یک موقعیت واکنشی نشان دادند، به خاطر چه احساس و نیازی بود.

همچنین در جلسات زوج درمانی بسیاری همسران فقط به جان هم می پرند!

اما وقتی از آنها پرسیده می شود که با نوع خسم یا حتی استرسی که نشانی دادی می خواهی چه نیازی را بیان کنی که به جاش از کوره در رفتی، تازه از آن نیاز حرف می زنند.

من کی هستم!؟

چه احساساتی را تجربه می کنم؟

چطور نیازهای خودم را بیان می کنم؟

چه راه بهتری برای بیان نیازهایم هست؟

چطور به خودم آسیب می زنم؟

چطور به دیگران آسیب می زنم؟

چرا از روابطم ضربه می خورم؟

و بسیاری دیگر که در کلاس خودشناسی مرکز مشاوره شرق تهران می آموزیم شناخت بهتری از خود پیدا کنیم و راه بهتری برای مواجهه با مشکلات بیابیم.

با ما همراه باشید در برنامه های آینده مرکز مشاوره شرق تهران

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

16 − ده =

Instagram
Call Now Button