تله بی ارزشی

تله بی ارزشی

تله بی ارزشی

وقتی فرد دچار تله بی‌ ارزشی است احساس می‌کند که انسانی نامطلوب و بی‌ارزش است یا اینکه در نظر افراد مهم زندگی‌اش فردی نامطلوب به حساب می‌آید و حساسیت بیش از حد نسبت به انتقاد، طرد و سرزنش دارد.

این ماجرای تله ها هم به همان اصلی بر می گردد که معتقد است مهمترین آسیبها را در دوران کودکی خوردیم.

تله چیست؟

تله های زندگی، چگونگی تفکر، احساس، رفتار و نحوه ارتباط ما را با دیگران تعیین می کند.

این تله ها به احساسهای شدیدی مثل عصبانیت، غمگینی و اضطراب دامن می زند.

اما اینکه چرا می گویند تله! به این علت است که ما در دوران بزرگسالی از همان روشهایی استفاده می کنیم که باعث بازآفرینی شرایط دوران کودکی می شود.

همان آسیبهایی که در گذشته خوردیم الان ردپایش در رفتارهایمان دیده می شود.

تله بی ارزشی هم یکی از آنهاست.

افراد گرفتار در تله بی ارزشی چطور رفتار می کنند؟

افراد گرفتار در تله بی ارزشی قادر به ابراز احساسات خود نیستند در بیان افکار و اندیشه‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند.

این افراد همواره نگرانی‌هایی در مورد طرز رفتار و برخورد خود  دارند و این موضوع که دیگران در مورد آنها چه می‌اندیشند بسیار مهم تر از اندیشه‌شان نسبت به خودشان است.

هنگامی که بدنبال انتخاب پارتنر برای خود هستند سعی می‌کنند جنبه‌های منفی و کاستی‌های خود را پنهان نموده و خودشان را جوری جلوه دهند که در ‌حقیقت نیستند.

گاهی فکر می کنند این کار یعنی تلاش برای نگه داشتن رابطه!

در حالی که نتیجه مثبتی نخواهد داشت.

اکثر افرادی که دچار احساس بی‌ارزشی در زندگی هستند نقابی بر چهره دارند تا از بروز حس آسیب پذیری خودداری ‌کنند، زیرا به محض بروز آسیب‌‌ها دچار خودبیزاری و شرمساری می‌شوند.

افراد گرفتار در تله بی ارزشی سعی می کنند شخصی را به عنوان پارتنر خود انتخاب کنند که قادر باشد کاستی‌هایشان را جبران کند. آنها در روابط همواره وابسته طرف مقابل میشوند.

این حس وابستگی باعث می شود از ترس رهاشدن خواسته ها و ناخوشنودی هایشان را با پارتنر خود در میان نگذارند و اعتراضی نکنند.

در عوض بدرفتاری و بی توجهی های طرف مقابل را توجیه می کنند و به خود می‌قبولانند که این شرایط نرمال است.

وقتی خود واقعیمان را پنهان‌ می کنیم و از احساسات و افکار واقعی مان حرفی نمی زنیم، خودمان را از درک شدن و مورد مراقبت قرار گرفتن محروم می سازیم

در نتیجه احساس بی ارزشی روز به روز بیشتر و عزت نفس ما هر روز کمتر می‌شود.

پیگیری در جلسات تحلیل شخصیت

یکی از روشهای برخورد با این تله ها ، مراجعه به مرکز مشاوره شرق تهران و شرکت در جلسات روانشناسی و تحلیل شخصیت است.

این مقوله از آن دسته مطالبی است که می بایست در جلسات تحلیل شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد.

جلسات مداومی که حاصل آن تحلیل ، ریشه یابی و تغییر نگرش و سپس رفتار است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

پنج + نه =

Instagram
Call Now Button