راه برخورد با منتقد درونی

راه برخورد با منتقد درونی

راه برخورد با منتقد درونی

راه برخورد با منتقد درونی چیست؟ آیا شما هم یک موجود بی رحم در درون خود دارید که هر از گاهی یقه تان را بگیرید و حسابی به شما حمله ور شود؟ آن موجود بی رحم منتقد درونی است.

انتقادهای تند و قضاوت درد دارد. خواه این قضاوت انتقادی خود شما با خودتان باشد یا دیگران درباره شما بگویند قضاوت های دیگران در برخی آدمها استارت کار منتقد درونی را می زند!

و قضاوت ها اغلب نشان دهنده ناامنی ها، ترس ها و نگرانی های یک نفر هست.

حتی اگر این کار را با خودتان انجام دهید. خودسرزنشگری، خود را مورد قضاوت قرار دادن، خود را مقصر دانستن، همگی به شدت ما را از درون تخریب می کند.

از خودتان شروع کنید:

وقتی متوجه شدید که “قضاوت شخصی” در حال افزایش است، یک تلنگر ذهنی ملایم به خودتان بدهید و بگویید: “اوه دوباره آن منتقد درونی مزاحم پیداش شد.

هر فکری را جدی نگیرید

راه برخورد با منتقد درونی این است که منتقد درونی را باور نکنید.

به یاد داشته باشید: یک فکر، یک واقعیت نیست.

فقط به این دلیل که به آن فکر می کنید، به این معنی نیست که باید آن را باور کنید.

فقط به این دلیل که کسی آن را می گوید، به این معنی نیست که یک واقعیت است.(در مورد انتقادها و قضاوتهای دیگران از شما)

مشکل اصلی کجاست؟

مساله دیگر چیست؟ آن اینکه اگر نظر یا قضاوتی شما را می رنجاند دقت کنید که چرا این اندازه شما را رنجانده؟ نقطه ضعف شما چیست که آن را هدف قرار داده

اغلب چیزی وجود دارد که باید درمان شود. انرژی خود را صرف درک این موضوع کنید که چرا نگران نظرات دیگران هستید

مهم نیست که دیگران چه فکری می کنند، مهم این است که شما در مورد خودتان چه فکر می کنید.

نکته دیگر اینکه از خود بپرسید که آیا از ارزش ها و اعتقادات خود پیروی می کنید؟

اگر چنین است، بگذارید این پایان داستان باشد! و به افرادی که واقعاً اهمیتی ندارند انرژی عاطفی یا زمان ندهید.

سایز کفش خود را به خاطر بسپارید!

راه دیگر برخورد با منتقد درونی این است که هیچکس نمی تواند شما را قضاوت کند مگر اینکه با کفش های شما راه برود.

مردم کل داستان را نمی دانند – همه ما زمانی که همه اطلاعات را نداریم فرضیاتی می بافیم و شکاف ها را با تجربه یا باورهای محدود خود پر می کنیم. و این ناقص ترین رفتاری است که همواره منجر به پیش داوری و قصاوت شده.

کنجکاو باشید نه انتقادی

به جای قضاوت کردن (این بد است…) در مورد موقعیت سوال بپرسید (من تعجب می کنم که چرا او ….).

نه بهتر یا بدتر

فقط متفاوت است. ما اغلب با ارزش گذاری، خودمان را با دیگران مقایسه می کنیم (خوب در مقابل بد یا بهتر در مقابل بدتر).

به جای رتبه بندی، تفاوت ها را بشناسید و توصیف کنید.( او با من فرق می کند، همین! نه من بدترم نه او خوب تر! ما فقط متفاوتیم)

کمی نادیده گرفتن را تمرین کنید

نادیده بگیرید و این قدر به حرفهای دیگران یا حتی خودتان که چرا چنین گفتید و چنان نگفتید، اهمیت ندهید. دیگران رفتند پی زندگی شان!

وقت نمی کنند این قدر به حرفهای شما فکر کنند.

مرکز مشاوره شرق تهران در پایان بحث راه برخورد با منتقد درونی امیدوار است این چند توصیه کوتاه کمک کرده باشد تا بتوانید منتقد درونی را بیرون پرتابش کنید.

البته نکته های فوق را باید مرتب تکرار کنید و به یاد بیاورید تا ملکه ذهنتان شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

پنج × 3 =

Instagram
Call Now Button