خدمات مشاوره شغلی برای استخدام

خدمات مشاوره شغلی برای استخدام

خدمات مشاوره شغلی برای استخدام

استخدام نیروها اعم از کارمند یا مدیران ، همیشه از جمله دغدغه ها سازمانها و شرکت ها بوده است خدمات مشاوره شغلی برای استخدام کارکنان و مدیران بسیاری از مشکلات پیش روی سازمان را برطرف می کند.

شناخت نیروهای جدید، شناخت مسئولیت پذیری آنها یـا توانایی شان در سمّت مورد نظر از جمله نگرانی های سازمانها و شرکت ها بوده است.

برخی مشاغل و پستهای سازمانی مستلزم توانایی در برقرار ارتباط یا کنترل هیجان و ناآرامی است.

اینکه چطور بفهمیم مدیر یا کارمندی که قرار است استخدام شود، از ویژگی لازم در روابط عمومی یا کنترل هیجان برخوردار است،

از طریق مصاحبه تا حدودی مشخص می شود.

اما کسی در مصاحبه نمی گوید من ضعف دارم.

معمولا افراد گرایش دارند تا سوابق موفق خود را مطرح کنند.

پس چطور می توان فهمید نیروی جدید مناسب سازمان است؟

نقش آزمونهای روانشناسی در استخدام

یکی از بخش های خدمات مشاوره شغلی برای استخدام، آزمونهای روانشناسی در استخدام است.

آزمونهای روانشناسی در استخدام در چند جهت به سازمانها و شرکتها کمک می کند به:

بررسی سلامت روان کارکنان و نیروهای استخدامی

بررسی و تحلیل ویژگیهای شخصیت و آشکار شدن ویژگی هایی که متخصص مشاور و روانشناس می تواند تشخیص دهد آیا آزمودنی ها با ویژگیهایی که دارند مناسب پست و مسئولیت مورد نظر هستند یا نه

اگر نامناسب تشخیص داده شدند، آیا ویژگیهای نامطلوب از طریق آموزش و راهنمایی تغییر می کند یا خیر

آیا شخصیت فردی که برای استخدام مراجعه کرده، برای پستی مثل مدیر فروش یا کارمند فرورش شخصیت اثرگذاری هست یا خیر

بررسی میزان تحمل فشار روانی

و سایر اهداف مرتبط

نکته مهم این است که سازمان باید انتظارات و اهداف خود را از استخدام با مشاور و روانشناس در میان بگذارد.

از طرفی، گاهی فرهنگ سازمانی یک مجموعه و الگوهای غالب فرهنگی و سازمانی به سمت محافظه کاری گرایش دارد.

و اگر اعلام می کنند که به دنبال نیروهای خلاق می گردند

اما گاهی لازم است نیروی تازه استخدام شده احتیاط به خرج دهد.

با تمام انرژی و قوا وارد سازمان شدن، ممکن است سبب شود در ابتدا تنش هایی بین نیروی تازه استخدام شده و نیرویهای قبلی وارد شود.

امکان سرخوردگی برای شخصی که وارد سازمان شده وجود دارد.

بنابراین شناخت قبلی یا آموزش های لازم، کمک می کند.

شخصیت شناسی در استخدام

خدمات مشاوره شغلی برای استخدام کمک می کند به آشکار شدن نکات مهمی که ممکن است از دید یک مدیر شرکت یا سازمان پنهان مانده باشد.

گاهی اوقات سازمانها دنبال نیرویی می گردند که شخصیت مستقل و رهبری داشته باشد.

حتی یک مدیر در ارزیابی و مصاحبه اولیه احساس می کند که یکی از نیروها از چنین ویژگی برخوردار است.

اما گاهی در ارزیابی روانشناس، قضیه فرق می کند!

روانشناس گزارش می دهد که شخصیت مورد نظر اگر چه در ظاهر این ویژگیها را دارد اما برای مدیری که انتظار حرف شنوی هم دارد، شخصیت مورد نظر بیش از حد مستقل است و مشورت و مشارکت را نمی پذیرد.

حال باید تصمیم گرفت که چنین شخصی پذیرفته شود و از طریق آموزش و جلسات، توجیه شود یا از استخدام چنین شخصی منصرف شویم.

گاهی ممکن است فردی در مصاحبه خود را شخصی توانمند در روابط عمومی نشان دهد.

خود را توانمند در هوش هیجانی نشان دهد.

اما نتیجه آزمون روانشناسی، شخصی را نشان دهد که چندان به احساسات دیگران و نقد پذیری پایبند نیست.

اینها به راحتی در مصاحبه اولیه کارکنان و مدیران مجموعه، از چشم ، پنهان می ماند.

گاهی فردی از توانایی لازم در قضاوت برخوردار نیست، و قضاوتهای سطحی و خشکی از خود نشان می دهد.

سازمان و فردی که برای استخدام مراجعه کرده

باید بدانند برای یک شغل پرمخاطره یا شغلی که نیاز به روابط گسترده است، چنین ویژگی چه ضررهایی می تواند داشته باشد.

به دلیل پنهان ماندن همین نکات ریز است که از شرکت ها و سازمان ها می خواهیم از خدمات مشاوره شغلی برای استخدام استفاده کنند.

و حتما از یک روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته استفاده شود.

خدمات کلینیک مشاوره امین میرموسوی

خدمات مشاوره شغلی برای استخدام در کلینیک مشاوره امین میرموسوی به منظور آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان

شامل فعالیتهای زیر است:

  • برگزاری جلسه ای مشترک با سازمان یا شرکتی که نیاز به روانشناس برای استخدام کارکنان و مدیران دارد در مورد بررسی نیازهای سازمان
  • ارزیابی سلامت نیروهای بدو استخدام
  • ارزیابی ویژگیهای شخصیتی نیروهای بدو استخدام
  • تحلیل و جمع بندی
پشتیبانی سازمان طرف قرار داد

نکته مهم و متمایز کننده این مجموعه در زمینه ی خدمات مشاوره شغلی برای استخدام با دیگر مراکز مشاوره در تهران و سایر شهرها این است که مرکز مشاوره امین میرموسوی با توجه به تخصص در زمینه فعالیتهای گرافیکی و چاپ این امکان را دارد که تحت عنوان “پشتیبانی سازمان طرف قرار داد” می تواند با تولید محتوای با کیفیت و بسته بندی مناسب ، مجموعه ی طرف قرارداد را به لحاظ آموزش و مشاوره حمایت کند.

نمونه ای از عکسهای مربوط به محتوای آموزشی در بخش طراحی و نشر محصولات آموزشی قابل مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

نوزده + بیست =

Instagram
Call Now Button