خدمات مشاوره روانشناسی برای سازمانها

خدمات مشاوره روانشناسی برای سازمانها مرکز مشاوره امین میرموسوی در راستای خدمات مشاوره روانشناسی برای سازمانها با توجه به تجربه ای که در صنعت و شرکت ها داشته است می تواند در بخش های مختلفی برای سازمانها ارائه خدمات دهد. سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی از جذب نیرو به عنوان کارمند و مدیر گرفته تا آموزشهای درون سازمانی نیاز به خدمات روانشناسی دارند. اما این که چقدر از فعالیتهای روانشناسی

پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی

پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی خیلی از ما اگر صاحب شغل و منسبی باشیم در تلاش هستیم تا در مورد موفقیت جستجو کنیم ما به کمک شما می آییم و پنج توانایی مهم در موفقیت شغلی را برایتان توضیح می دهیم چون می دانیم در سرنوشت شغلی شما اهمیت زیادی دارد. شنیده ایم که می گویند برای سیدن به موفقیت در شغل یا پیشرفت، هوش هیجانی نسبت به بهره هوشی،

خدمات مشاوره شغلی برای استخدام

خدمات مشاوره شغلی برای استخدام استخدام نیروها اعم از کارمند یا مدیران ، همیشه از جمله دغدغه ها سازمانها و شرکت ها بوده است خدمات مشاوره شغلی برای استخدام کارکنان و مدیران بسیاری از مشکلات پیش روی سازمان را برطرف می کند. شناخت نیروهای جدید، شناخت مسئولیت پذیری آنها یـا توانایی شان در سمّت مورد نظر از جمله نگرانی های سازمانها و شرکت ها بوده است. برخی مشاغل و پستهای سازمانی

خدمات روانشناسی برای استخدام کارکنان

خدمات روانشناسی برای استخدام کارکنان مجموعه ی مرکز مشاوره امین میرموسوی به غیر از مشاوره خانواده، زوج درمانی، مشاوره فردی و طلاق و ازدواج خدمات روانشناسی برای استخدام کارکنان را نیز ارائه می دهد. ویژگی خاص این کلینیک که باعث تمایز با دیگر مراکز مشاوره می شود در سابقه کلینیک است که در بخش های مختلف فعالیت داشته است. و تنوع در سابقه ی فعالیت ، به تجربه ی این مرکز

روانشناس برای سلامت روان کارکنان

روانشناس برای سلامت روان کارکنان همه ما در مقطعی از زمان تحت تاثیر استرسها قرار می گیریم محیط کار یکی از آن محیط های پر تنش است لذا روانشناس برای سلامت روان کارکنان نقش مهمی در کنترل این تنشها ایفا می کند. اما چرا افراد در یک سازمان تحت تاثیر استرسها، عملکردشان افت می کند؟ همه شنیده ایم که می گویند چرا پس از عوض شدن مدیریت به یکباره سازمان، سازمان

روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته

روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته استفاده از روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته اهمیت و جایگاه مهمی دارد. تاسیس یا اداره ی یک شرکت ، سازمان و مجموعه های فروشگاهی نیازمند به انتخاب دقیق افراد برای سمّت های سازمانی است.  افرادی که بتوانند شایستگی کافی را در اداره ی واحد سازمانی داشته باشند. برای این منظور باید دید که یک مسئولیت سازمانی چه ویژگیهایی دارد، چه نیازهایی برای سازمان مهم است. چه

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی بیسیاری از کسانی که شاغل هستند می بایست نشانه های فرسودگی شغلی را جدی بگیرند. اصطلاح فرسودگی واژه ای است رایج برای توصیف نوعی ناراحتی در مشاغلی که کارکنان آن تماس گسترده ای با افراد دیگر(مشتریان، روسا، همکاران) دارند. تعریف فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی را می توان به عنوان یک واکنش در برابر فشارهای مزمن و پاسخ به فشارهای کاری یا سازمانی تعریف کرد. توجه به فرسودگی شغلی بسیار

Instagram
Call Now Button