رازهای زندگی مشترک

رازهای زندگی مشترک

رازهای زندگی مشترک

رازهای زندگی مشترک ، نکات ظریفی است که از پشت پرده این ظواهر زیبای همسران حکایت می کند.

پشت پرده ای که آشفته است اما ظاهری آراسته دارد و مشاوران در مرکز مشاوره خبر از این درون ناآرام دارند.

فوت و فنهایی که رعایت نمی شود و همین موجب از هم پاشیدن زندگی های زناشویی می گردد.

 

خیلی از مردها تصور می کنند همین که پول می آورند خانه یا همین که در این اوضاع سخت اقتصادی خانه و ماشین خوب دارند، همسرشان باید قدر بداند و غیر این رفتار یعنی ناشکری؛

و دیگه مهم نیست که چطور رفتار می کنند و آیا ابراز عشق دارند یا خیر؟

چیزی که مهمه همین که ماشین دارند و خانه ای تدارک دیده اند، همین و بس!

بنابراین برخی استاد کار و پول هستند، نه استاد زندگی زناشویی

تفکر ما مردها برای کار می تواند عالی باشد

شاید اگر خانمی احساس کند مرد زندگی اش شهامت پول درآوردن را داشته باشد به او پاسخ مثبت می دهند،

خطایی که در زمان آشنایی خیلیها مرتکب می شوند.

اما هوش خوب لزوماً منجر به سازگاری زناشویی نمی شود.

تفکر مادی قربانی هم می گیرد!

تفکر مادی خوب، لزوما منجر به رضایت زناشویی نمی شود.

در مورد تحصیلات عالیه، باید بگم ربطی به سازگاری زناشویی ندارد

و متاسفانه بیشترین مشکلات ازدواجهای این دور و زمانه از مدارک تحصیلی بالا ناشی می شود.

احساس با سواد بودن، خود را مشاورِ دیگران دیدن، زندگی دیگران را نجات دادن، به منزله تواناییهای مثبت و بدرد بخور برای زندگی مشترک نیست،

اینها فقط توهمی است که برخی از تواناییهای خودشان دارند.

این روزها شاهد جوانانی هستیم که در سن کم مدیریت مجموعه ای را بر عهده می گیرند.

خیلی خوب است.

اما دلیل نمی شود احساس کنند چون ده نفر یا هزار نفر زیر دستشان هستند

پس نباید در زندگی مشترک مشکلی داشته باشند.

اینها که در سن کم مدیر می شوند صرفا کارآموز هستند برای رسیدن به مدیریت در سالهای آتی؛

پس لطفا جوگیر نشوید.

از سویی وقتی مردان کلی نگر(بر خلاف زنان جزئی نگر) تمام زمان خود را برای پیشرفت می گذارند،

به سختی می توانند روی مسائل ریز و جزئیات رفتار با همسر تمرکز کنند.

بخش عاطفی از بخش منطقی زندگی جداست و این نیاز به خلوتی دارد و فرصت لازم برای پرورش بخش عاطفی

شاید تصور کنید از وقتی که ازدواج کرده اید، همه چیز برایتان فراهم شده کار بیشتر،

درآمد بیشتر و این را به برکت ازدواج و این مسائل نسبت می دهید،

فراموش نکنید در خطر بزرگتری قرار می گیرید و آن اینکه نمی توانید همه مسائل را با هم هندل کنید.

و اگر برای پرورش رابطه وقت صرف نکنید هر چه دارید می بازید.

رازهای زندگی مشترک شامل همین نکات ظریف است که هر متخصص زوج درمانی به مراجع کننده یادآور می شود.

رعایت و پرورش توانایی هایی آن نجات دهنده زندگی است.

فراموش نکنید که این روزها افراد غالبا با مهارتهای فردی ازدواج می کنند نه با مهارتهای مشترک!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

8 − 2 =

Instagram
Call Now Button