مرزبندی با خود

مرزبندی با خود

مرزبندی با خود

تا کنون درباره مرزبندی با دیگران زیاد مطلب نوشتیم اما این بار می خواهیم به مرزبندی با خود بپردازیم؛ بله، درست است؛ مرز با خود به همان اندازه مرز با دیگران مهم است.

تعیین حد و مرز برای خودمان به این معناست که خودمان را مسئول بدانیم و با احترام با خود رفتار کنیم.

مرزهای معنادار با خودمان بیشتر به عشق و علاقه به خود مربوط می شود تا خودکنترلی.

مرزها محدودیت هایی هستند که آنچه را که ما برای خودمان مجاز می دانیم محدود می کنند.

اینها برخی از بخشهایی هستند که در آن مرزها با خودمان مهم است:

آیا تا به حال شده که نیمه های شب بیدار بمانید و سعی کنید زندگی خود را مرور کنید و پاسخ چراهای زیادی را پیدا کنید؟

البته می دانید که شب زمان مناسب برای این کار نیست. با این حال، نگرانی راهی برای عبور از این مرز پیدا می کند.

بدون مرز، اضطراب می تواند در تمام جنبه های زندگی ما نفوذ کند و تمرکز بر هر چیز دیگری را با شروع نگرانی، دشوار کند.

اختصاص زمان مشخصی به برنامه ریزی برای آرامش ذهن مهم است.

وقتی نگرانی ها در خارج از این زمان به ذهنتان وارد می شوند چقدر می توانید مدیریت کنید؟

حرف زدن با خود هم، مرز دارد!

زمانی که کاری را به درستی انجام ندادید چقدر یقه خود را می گیرید و خود را بمباران انتقاد می کنید؟

همه ما به طور معمول با خود حرف می زنیم و این خودگویی طبیعی است؛ اما چگونه با خود صحبت می کنید؟

تا به حال به این موضوع فکر کردید؟

اگر توهین به دیگران برای شما خط قرمز است وقتی عصبانی می شوید با خودتان چه کار می کنید؟ آیا به خود توهین می کنید؟

اگر بله، یعنی شاید و تنها شاید برای دیگران مرز دارید ولی برای خودتان، قطعاً نه!

تعیین مرزهای مربوط به خودگویی می تواند با دقت روی زمانی که شما خودگویی منفی دارید و جایگزین کردن آن با گفتگوی منطقی تر شروع شود.

مثال: خیلی فرق می کند پس از یک فراموشی روزمره به خود بگویید “اه… چقدر احمقم” تا اینکه بگویید “باز هم فراموش کردم”

خود گویی آرام مانند این است که با خودتان با همان سطح از تشویق و دلگرمی صحبت کنید که با کسی که دوستش دارید، صحبت می کنید.

تنظیم محدودیت های زمانی

ما می‌توانیم آنقدر درگیر فعالیتهای مختلف باشیم که در نهایت متوجه شویم که بیش از ساعات کاری تعیین شده خود را صرف این فعالیتها کردیم.

یا زمانی برای استراحت در نظر نگرفتیم. شما چقدر در مرزبندی استراحت و کار موفق عمل می کنید؟

خود مراقبتی برای بهزیستی

جنبه های خودمراقبتی می تواند شامل صرف زمان به تنهایی، ارتباطات، خودمراقبتی فیزیکی، ابراز احساسات و غیره باشد.

حتی کارهایی مانند ویزیت منظم با دندان پزشک تحت عنوان خودمراقبتی قرار می گیرد.

به آنچه که باید در بهترین حالت خود باشید توجه کنید و آن را برنامه ریزی کنید. به عنوان مثال، اگر می دانید که ورزش برای سلامتی شما مهم است، می توانید هر هفته زمان مشخصی را در تقویم خود بنویسید تا مطمئن شوید که این اتفاق می افتد.

با ارزش های خود زندگی کنید

شفاف سازی و زندگی کردن براساس ارزش های مایان یکی از مولفه های اصلی تعیین مرزها با خودمان است.

اینکه ما چقدر با ارزش هایمان در اعمال و رفتارهایمان مطابقت داریم، معیاری برای احترام به خود است.

و احترام به خود یعنی مرزبندی با خود.

در نظر داشته باشید که چه چیزی برای شما اهمیت دارد؟ موفقیت، مهربانی، صداقت، احساسات، پول، آرامش، اعتماد و..

اگر در شناسایی ارزش ها مشکل دارید، می توانید این تمرین را امتحان کنید:

اگر توانایی، زمان و پول نامحدودی داشتید، با همه آن ها چه می کردید؟ اولویتهایتان چه چیزهایی هستند و اولویتهایی که انتخاب می کنید آیا با ارزشهایتان هماهنگی دارند؟

اگر ندارند ما مرزبندی با خود را رعایت نکردید

در حالی که معمولاً در مورد مرزها در روابط صحبت می شود، ما به ندرت فکر می کنیم که چنین محدودیت هایی را برای خودمان اعمال کنیم.

با این حال این کلید رفاه ماست. به رسمیت شناختن و احترام به مرزهایمان نیاز به تمرین دارد، اما ارزش تلاش را دارد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 × 1 =

Instagram
Call Now Button