غلبه بر اهمال کاری

غلبه بر اهمال کاری

غلبه بر اهمال کاری

برای کسانی که کار امروز را مرتب به روزهای بعد می اندازند و از این موضوع در رنج هستند توصیه می کنم از راهنمایی های غلبه بر اهمال کاری که در ادامه مطلب توضیح می دهیم استفاده کنند.

اهمال کاری چیست؟

اهمال کاری یعنی تعلل ورزیدن و به تعویق انداختن کارها

البته باید به نکته ظریف دیگری هم توجه کرد 

افراد اهمال کار ممکن است درگیر اضطراب شروع کردن یک کار هم باشند و لذا از روی این اضطراب کارها را به تعویق بیندازند.

با این حال افراد اهمال کار معمولا سراغ کارهای راحت تر می روند و از کارهای ضروری دیگر که کمتر جذاب است، اجتناب می کنند.

توصیه می کنم راهنمایی های زیر را اجرا کنید

و برای دریافت راهنمایی های بیشتر به مرکز مشاوره شرق تهران یا مرکز مشاوره امین میرموسوی مراجعه نمایید

توصیه اول اینکه حتما سعی کنید کارها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید

سپس به خود بگویید یعنی من از پس این یه کار کوچیک بر نمیام!؟ (قطعاً می گویید بر می آید)

و انجامش دهید

شاید بگویید حس و حالش را ندارم! 

برای همین توصیه می کنیم یک فعالیت را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید.

در ادامه میزان تنشهای درونی خود را از انجام آن کار ارزیابی کنید

اگر به بخش های کوچکتر تقسیم کرده باشید یقیناً دغدغه و ناراحتی کمتری را تجربه کردید.

دوم اینکه از انجام کارها در بخش های ساده و کوچکتر، برای خود تشویقی در نظر بگیرید.

به این ترتیب اجازه دهید تا احساسهای بهتری را تجربه کنید و کمی خود را دوست داشته باشید.

کنه را دور بیندازید!

در بحث روشهای غلبه بر اهمال کاری توجه شما را به نکته سوم جلب می کنم.

سومین نکته از بحث غلبه بر اهمال کاری این است که باید به مساله ی ظریفی توجه کنید!

و آن اینکه وقتی در مورد اجرای تصمیمی اهمال کاری می کنید پس از مدتی از خودتان بدتان می آید.

یا احساس کلافگی می کنید

یا احساس می کنید که آن کاری که انجام ندادید مثل کنه به روح و روانتان چسبیده

چون یاد این می افتید که باید بالاخره انجامش دهید

توصیه می کنیم برای اینکه چنین احساس ناخوشایندی روزها همراه تان نباشد همان روز اول این کنه را از خود بکنید و بیندازید دور

در غیر این صورت توصیه بعدی را اجرا کنید

یک بار که کاری را به تعویق انداختید، احساس و افکار آزار دهنده را که تا پایان کار با شما همراه بود ، یادداشت کنید.

در مورد برنامه ی بعدی تان همین که قصد داشتید باز هم به تعویق بیندازد این احساس ها و افکار را در مورد تجربه قبلی با خود مرور کنید!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

1 × 3 =

Instagram
Call Now Button