سه خطر تظاهر به نگرش مثبت

سه خطر تظاهر به نگرش مثبت

سه خطر تظاهر به نگرش مثبت

سه خطر تظاهر به نگرش مثبت و خوشحالی به خصوص برای کسانی مهم است که از روی ناآگاهی در دام روانشناسی زرد و جعلی می افتند و پولهای هنگفتی به سخنرانهایی می دهند که نیش شان تا بناگوشِ مبارکشان باز است و دم از خوشبختی و خوشحالی می زنند.

اول صحبت این است که درست نیست ما مدام سعی کنیم خوشحال و پر انرژی به نظر برسیم.

در حالی که مثبت اندیشی واقعی می تواند به کسانی که در حال مبارزه با مشکلات زندگی هستند کمک کند،

اما جعل آن یا مثبت اندیشی کاذب یا تظاهر به شادی می تواند آسیب جدی به سلامت روان ما وارد کند.

در این بحث 3 دلیل تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد تظاهر به شادی و ادعای سخنرانانِ لاف زن در حوزه روانشناسی زرد که می گویند روزت را با لبخند آغاز کن ، درست نیست.

1-احساسات واقعی را از بین می برید

گاهی ما نیاز داریم از طریق لبخند با مساله ای مواجه شویم؛

اما وقتی آموزش اشتباهی به شما داده شود مثل همان جمله معروف بالا(تمرین کن روزت را با لبخند شروع کنی) این مفهوم را می رساند که هر روز اینگونه باشی؛

در حالی که هر روز امکان ندارد، در نتیجه شما وقتی نتوانی هر روز را با لبخند شروع کنی، فکر می کنی هنوز در آموزش های داده شده ضعف داری

لذا بیشتر پول به جیب روانشناسان و سخنرانان قلابی می ریزی تا دوره های بیشتری را شرکت کنی بلکه به این هدف برسی!

این سیکل راز پولدار شدن روانشناسان قلابی است.

نکته:

جدا کردن دائمی خود از احساسات واقعی بیشتر از اینکه مفید باشد مضر است.

2-منجر  به باورهای غیر واقعی می شود.

ظاهر قضیه و در نزد باور عموم به نظر می رسد هر چه افراد بیشتر لبخند بزنند، احساس مثبت بیشتری دارند.

و این احساسات مثبت، بهزیستی آنها را افزایش می دهد.

در حالی که وقتی شما مدام تظاهر به شادی یا هر چیزی می کنید این رفتار یـا جملات تاکیدی روانشناسی جعلی چون با ارزشهای شما همخوانی ندارد شما را دیر یا زود از پا در می آورد.

یه جور دیگر بگوییم:

این باور که «من خوشحالم چون لبخند می‌زنم» می‌تواند در مقابل «من چون خوشحالم لبخند می‌زنم» اثر معکوس داشته باشد.

و فرد را کمتر خوشحال کند و او را با پیامدهایی که در ادامه گفتیم مواجه کند.

تفاوت این دو جمله را متوجه شدید!؟

دیگر رفتارها و باورهای غیر منطقی:

من آنقدر قوی هستم که بتوانم بر موانع غلبه کنم

من شکست ناپذیرم

بسیاری از مراجعانی که پیرو آموزشهای روانشناسی زرد این قبیل باورها را با خود تکرار کرده اند وقتی با چالشی سخت مواجه می شوند و مشکلات عدیده ای سر راهشان قرار می گیرد، به ما در جلسات مرکز مشاوره  می گویند که فکر نمی کردم روزی شکست بخورم!

البته برخی همچنان دنبال همان آموزش های جعلی می روند تا با نسخه ی دیگر از ویدئوها یا فایلهای صوتی فلان استاد، حالشان را خوب کنند(شگفتا)

 3-تصور نادرستی ایجاد می کند

در تلاش برای متقاعد کردن خود به خوشبختی، شادی، شکست ناپذیری و هر چیزی شبیه این، ناگزیر همین تصور را به دوستان و عزیزان تان می دهید که باعث می شود رفتار خاصی با شما یا توقع خاصی از شما داشته باشند.

مدام خود را حتی در فضای مجازی، خوشحال و خوشبخت نشان دادن می تواند منجر به ارائه نادرست وضعیت عاطفی واقعی شما شود.

که موجب سردرگمی عاطفی شده و می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد تا به  روشهای غیر مفیدی با شما ارتباط بر قرار کنند،

دست کم می تواند مانع از دریافت کمک و حمایت اجتماعی در زمان لازم شود.

ساده بگویم مثل اینکه دیگران می گویند خب، خدا رو شکر این طور که از عکسهایش پیداست، به او خوش می گذرد و مشغول است.

در حالی که اگر روزی مطلب ناراحت کننده ای منتشر کنید اطرافیان می گویند چه اتفاقی افتاده تو که همیشه خوشحال و شاد بودی!

ابن موضوع ما را پر توقع می کند که چرا مردم این قدر سطحی قضاوت می کنند، در حالی که خود ممکن است زمینه این کار را فراهم کرده باشید!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

یک + 18 =

Instagram
Call Now Button