شخصیت شناسی در ازدواج

شخصیت شناسی در ازدواج

شخصیت شناسی در ازدواج

ببینید چقدر شخصیت شناسی در ازدواج مهم است که نتایج بدست آمده از آن می تواند سرنوشت یک رابطه را مشخص کند.

تفاوتهایی در سبک درون گرایی و برون گرایی، منطقی بودن و احساسی بودن در عین حال که ممکن است در ابتدا جذب کننده باشد، در دراز مدت می تواند ویرانگر شود.

یک نفر که مهربان و ملاحظه کار است و حساس نسبت به احساسات دیگران،

می تواند ویژگیهایی یک آدم خانواده دوست را داشته باشد.

اما همین فرد اگر در برابر فردی که منطقی و مستقل قرار بگیرد ممکن است درجاتی از عصبیت را نشان دهد.

مشاوره پیش از ازدواج برای همین است که پیش از این که انتخابی اشتباه انجام دهیم، با دقت به تحلیل گزینه انتخابی خود بپردازیم

البته در اصل می بایست خود را بشناسیم تا بتوانیم شخصی مناسب را برگزینیم.

با این حال نحوه استفاده مراجعان از آزمونهای شخصیت شناسی در ازدواج و یا برخی رویکردهای روانشناسی می تواند ایجاد بحران کند.

مراقب استفاده از نتایج آزمونهای شخصیتی باشید

از آنجا که روابط همسران این روزها دشوار شده و پیچیدگی های شخصیتی باعث شده بسیاری از همسران چاره ای جز استفاده از آزمونهای شخصیتی نداشته باشند،

اما خطری که وجود دارد این است که امکان سوء استفاده آنها را بیشتر می کند.

متاسفانه از تحلیل تستها، افراد به عنوان برچسب روی هم یا حتی روی خودشان استفاده می کنند.

و بعد این برچسبها رو مثل کوله باری به دوش می کشند.

هر جا می نشینند می گویند که:

من تو تله ی ایثار هستم….

من آدم وابسته ای هستم…..

خب چی شد؟ آیا حل شد؟

و بعد زمینه سوء استفاده دیگران هم فراهم می شود.

و یا اینکه آزمونهای شخصیتی رایگان سایتها را انجام می دهند

سپس برای همسرشان هم می فرستند و می خواهند که او هم انجام دهد.

و بعد اگر همسران در مرحله ی دعوا و مشاجره یا قهر باشند، گاه پیش آمده از نتیجه تستها سوءاستفاده کرده اند!

به همدیگر برچسب زدند که:

تو عصبی هستی…

دیدی تست هم همینو می گفت… و غیره

ما توصیه می کنیم که این آزمونها را در مرکز مشاوره انجام دهید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سیزده − پنج =

Instagram
Call Now Button