مهارتهای زندگی مشترک

مهارتهای زندگی مشترک

مهارتهای زندگی مشترک

مهارتهای زندگی مشترک خیلی فراتر از بحثهای تئوری موجود در کتابهاست، شاید خوانده باشید یا شنیده باشید که نباید خانواده ها در مسائل همسران دخالت کنند یا همسران چیزی از مشکلاتشان به آنها بازگو کنند.

اما این موضوع به چه معنی است؟

و چرا در عمل برای برخی همسران اجرا شدنی نیست؟

این موضوع به این معنی است که همسران باید قادر باشند بین خودشان حل کنند!

در غیر این صورت وقتی یک موضوع طولانی شود با آستانه تحمل همسران بازی می کند.

و احتمال انفجار خشم و انتقال مسائل به خانواده ها وجود دارد.

مراحل چالشهای همسران

همسران در مواجهه با چالش های شان با سه یـا چهار مرحله مواجه هستند:

  • شروع
  • ادامه 
  • حل 
  • مشاجره و پیامدهای منفی آن(دخالت دادن خانواده ها، ضرب و شتم و….)

این فرایند به این معنی است که همسران از نقطه ای که آغاز یک مشکل هست شروع می کنند طبیعتا کمی ادامه خواهد داشت اما اینکه حل می شود یا وارد مرحله ی بعد می شوند، به مهارتهای آنها بستگی دارد.

مرحله دوم که ادامه بحث همسران است جایی است که نباید زمان زیادی ببرد.

آسیب شناسی این مرحله این است که طولانی شود یا یکباره شدت بگیرد.

و همسران باید هشیار باشند که اگر در این مرحله گرفتار شدند و بحث ادامه پیدا کرد، شک کنند و با احتیاط پیش بروند.

زمان مشخصی نمی شود برای طولانی شدن مرحله دوم تعیین کرد چون موضوع به موضوع و شخص به شخص و عوامل مختلف در میزان اهمیت مشکلات نقش دارد.

اما همسرانی که به مرکز مشاوره خانواده میرموسوی مراجعه می کنند از این موضوع به تنگ آمده اند که مشکلشان چند ماهی است وجود دارد و حل نشده؛

روحیه اغلب این مراجعان در طول این زمان فرسوده شده است و سایر بخشهای زندگی مثل تربیت فرزند یا روابط جنسی را تحت تاثیر قرار داده.

ذهن تان روی “چند ماه” گیر نکند!

همین که چند روزی است بحث می کنید و هر کسی وسط بحث کناره می گیرد، قهر می کند و رفتارهایی از این قبیل، نشان از وجود مشکل است.

توصیه می شود اگر برخی بحث هایتان به این رویه ادامه دارد به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید.

کوتاه آمدن در زندگی مشترک

این ماجرای کوتاه آمدن در زندگی مشترک چیست؟

کوتاه آمدن برای مشکلات ریشه ای و مهم نیست.

کوتاه آمدن راه حل نیست.

ما برای برخی مسائلی از آن استفاده می کنیم که بر این باوریم بر سر هر چیزی نمی شود جنگید چون تفاوت فردی همسران طبیعی است و دو نفر مشابه وجود ندارد.

پس اگر برای مشکلات مهم از کوتاه آمدن استفاده می کنید، این روش را نابجا استفاده می کنید.

اگر نمی دانید چه چیزهایی مهم هستند و چه چیزهایی کم اهمیت حتما از متخصص زوج درمانگر و مشاور خانواده استفاده کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

1 × 1 =

Instagram
Call Now Button