تجربه های مهم برای حفظ زندگی همسران

تجربه های مهم برای حفظ زندگی همسران

تجربه های مهم برای حفظ زندگی همسران

در این مقاله قصد داریم تجربه های مهم برای حفظ زندگی همسران را انتقال دهیم.

اصلا نگذارید تحت هیچ شرایطی یک بحث و گفتگو و اختلاف نظر به گوش خانواده ها برسد.

لطفاً و لطفاً با مدیر خود در شرکت با کارمند و همکار خود مشورت نکنید.

اگر جنس مخالف شما هست که دیگر بدتر.

اگر برادر و خواهر شما به شکلی متوجه مشکلات شما شدند حتما بخواهید نشنیده بگیرد و دخالت نکند.

برای این که او به عنوان عضو خانواده عصبی و پریشان نشود لازم است رفتار مثبت و آرامی از شما ببیند که قادر به مدیریت اوضاع هستید شاید با یک لبخند صحبت کردن و مسلط حرف زدن احساس بهتری را منتقل کنید.

جر فردی مثل مشاور شخص دیگری را برای مشورت به کار نگیرید، اگر به هر علت به کار گرفتید نگویید فلانی مثل مادرم است.

این رفتارهای نابالغانه را نشان ندهید که حکایت از وابستگی بسیار زیاد دارد و اینکه نمی توانید تصمیم بگیرید.

اینکه نتوانید تصمیم گیرنده باشید و از کسی به عنوان متخصص مشورت بگیرید بهتر است تا اینکه با خانواده ها حرف بزنید.

به خیلی نکات باید دقت کنید:

از جمله اینکه باید بدانید در جایی از رابطه آیا دارید به یک توقع تاکید می کنید! یا صرفا یک ترجیح احساس می کنید! 

نیاز به زوج درمانگر متخصص

گاهی هر یک از همسران به شدت این خطر را درک می کند که همسرش توقعاتش که یکی دو تا نیست را دارد به رابطه تحمیل می کند.

اینجاست که ما نیاز داریم تا به نکاتی پی ببریم که شاید خوابش را نمی دیدیم.

فکر می کردیم چون حرف بدی را نمی زنیم پس انجامش از طرف همسر باید پذیرفته شود.

“من که حرف بدی نمی زنم”

یکی از آن جمله های معروف هست که در پوششی منطقی، قصد تحمیل توقعات در آن به چشم می خورد.

این نکته سن نمی شناسد و در هر سنی می تواند بین همسران اتفاق بیفتد.

لذا از همسران می خواهیم برای نکات ظریفی که ممکن است خود به آن واقف نباشند حتما از زوج درمانگر متخصص کمک بگیرند و اجازه دهند نوع رابطه شان تحلیل شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

18 + چهار =

Instagram
Call Now Button