مشاوره با همسران

مشاوره با همسران

مشاوره با همسران

اینکه مشاوره با همسران آیا نتیجه بخش است یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد.

اگر قصد دارید به مرکز مشاوره مراجعه کنید برای حل اختلاف خود و همسرتان، به این فکر کنید که باید همکاری خوبی و از سوی هر دوی شما، هم زن و هم شوهر اتفاق بیفتد.

اگر کسی مخالف است و کسی موافق، مراجعه بی فایده است. به خصوص اگر قرار است کسی به زور آورده شود!

اگر اعتقادی ندارید، نیایید.

خودتان و مشاور را آزار ندهید.

وقت کسی را هم نگیرید.

اگر معتقدید مشاور در منزل شما نیست و نمی داند چه می گذرد پس نمی تواند کمک کند، بروید خودتان مشکل را حل کنید.

ولی حل کنید. چون به نظر خودتان توانمند هستید.

اگر نمی توانید، گردن کج هم برای همین لحظات است که کمی افتاده به مرکز مشاوره مراجعه کنید.

بله،

مشاور هم زمان می خواهد تا شما را بشناسد.

و این زمان می برد.

نمی دانم یک جلسه یا چند جلسه، ولی تا سه جلسه خیلی از مسائل آشکار می شود؛

و توصیه می شود صبور باشید.

اگر مشاور زوج درمانگر صلاح بداند توصیه می کند مراجعان به صورت فردی هم مراجعه کنند یعنی زوج درمانی به شکل فردی دنبال شود.

زوجها چه وقت مشکل پیدا می کنند؟

عوامل مختلفی تاثیر می گذارد.

اما هر چه هست، یک اتفاق را ایجاد می کند و آن این که زوجها وقتی با بحران مواجه می شوند که سلسله مراتب قدرت در رابطه ی دو نفره یا در نظام خانواده آنها، یک جانبه باشد.

یک عضو یا خیلی قدرت دارد یا خیلی تابع است.

و این در بحرانها خودش را نشان می دهد.

زمانی که یکی از طرفین به این تنیجه می رسد که بهتر فکر می کند و تصمیم می گیرد.

این نقشهای نامتوازن معمولاً توسط باورهای یکی از همسران مبنی بر این که باید نقش برتر را داشته باشند، ایجاد می شود.

نه اینکه کسی لزوماً آگاهانه این کار را بکند.

جریان زندگی می تواند به این سمت برود.

و البته برخی همسران چنان در افکار منطقی و غیرمنطقی با هم فرق می کنند که خود به خود یکی از آنها نقش مدیر و شخص توانمند را در زندگی به عهده می گیرد.

در انتها توصیه می کنم حتما بخش مقالات ما را در همین سایت و در قسمت بلاگ و یا در سایت دیگر مرکز مشاوره شرق تهران و در قسمت بـلاگ مطالعه نمایید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

1 + 13 =

Instagram
Call Now Button