مدیریت تعارض میان همسران

مدیریت تعارض میان همسران

مدیریت تعارض میان همسران

یکی از نکاتی که هم تجربه می خواهد و هم آموزش مدیریت تعارض میان همسران است.

اما اگر صبر کنیم تا تجربه حاصل شود شاید سر از دادگاه خانواده در بیاوریم؛

پس دست به کار شوید و مطالب آموزشی مرکز مشاوره امین میرموسوی را مطالعه کنید و تلاش کنید تکنیکها را بیاموزید حتی اگر تازه قصد ازدواج دارید.

در رابطه همسران به طور طبیعی، ممکن است یکی از آنها روزی قوانین، برنامه های از پیش تعیین شده یا اصول مشترک را زیر پا بگذارد! وقتی قانونی زیر پا گذاشته می شود یا نادیده گرفته می شود، به شدت دلخور می شویم

بروز هر دلخوری در یک رابطه مشترک، معمولا به این معنی است که دو نفر برای پذیرش روش انجام کاری دارای نظریات مختلفی هستند.

وقتی قانون زندگی محترم شمرده نشود، احساسی شبیه طرد شدن ، بی توجهی و خودمحوری به ما دست می دهد.

خودمحوری که یکی از همسران می کند و به نیازهای شخصی نفر مقابل توجهی نمی کند.

یا از اصول یا برنامه های مشترک پی روی نمی کند.

تصور یکی از همسران این است که معیارهای او درست و استانداردهای نفر دیگر نادرست است.

خب، در این شرایط خبری از عشق بازی نیست بلکه سرزنش شروع می شود.

و اگر به معنی سرزنش دقت کنید به معنی سرکوفت، توبیخ و ملامت است.

چه کسی خوشش می آید؟

هیچ کس

حتی اگر کارمان درست نباشد، چقدر ظرفیت پذیرش سرزنش را داریم!!؟

و یکی از اتفاقای شایع زمانی که همسران به این نتیجه می رسند که معیارهای یکی درست و استانداردهای دیگری غلط است، اصرار یکی از آنها برای ثابت کردن حرف خود است!

این لج بازی شدیداً تنفر برانگیز است.

امیدوارم خواننده ی این متن از این مرحله اجتناب کند و می دانم یک متخصص زوج درمانگر این توصیه را خواهد کرد.

مرغم یک پا دارد!

یکی از موانع مدیریت تعارض میان همسران همین داستان مرغی است که یک پا دارد! و این یعنی این مرغ را فراموش کنید! چون نمی توانید هم روی عقیده خودتان اصرار کنید هم انتظار داشته باشید همسرتان در تختخواب عاشقانه شما را بغل کند.

برخی استاد این هستند که با سرزنش روی حرف خود پافشاری کنند.

چنان آدمهای اعصاب خرد کنی هستند که حد ندارد.

و بعد از کلی خرابکاری در ارتباط ، به زوج درمانگر در مرکز مشاوره مراجعه می کنند که درستش کنند و نگران از اینکه همسرشان را مبادا از دست بدهند.

خب چه کاری است!

اگر می خواهید عقایدتان پذیرفته شود-که تازه شاید نشود- برای همین می گویند در ازدواج پذیرش و درک محدودیتها مهم است.

اما اگر فرض را بر این بگذاریم ممکن است عقایدتان پذیرفته شود، آن را بدون پافشاری بیان کنید.

آن را با زبان شیرین بیان کنید.

لااقل در این صورت می توانید انتظار عشق پس از بحث را داشته باشید.

بنابراین مثل “مرغ یک پا ” رفتار نکنید.

چون احتمال افزایش تضاد را در رابطه بیشتر می کنید و اگر تضادها بیشتر از تفاهم باشد، رابطه خطرناک می شود.

چگونه از سرزنش کردن پرهیز کنیم؟

زمانی که آزرده خاطر هستیم و درحالی که می دانیم حق با ماست چطور می توانیم با همسرمان ارتباط درستی برقرار کنیم؟ تا به این طریق بتوانیم مدیریت تعارض میان همسران را به درستی اجرا کنیم

اگر همین الان که این مطلب را می خوانید، بحثی با همسرتان داشتید یا شب گذشته و خیلی دوست دارید بگویید همین که من می گویم!(لج بازی و پافشاری)

این سوالها را از خود بپرسید:

  • چه اتفاقی می افتد اگر من به بر حق بودن خود پافشاری کنم و همسرم را سرزنش کنم؟
  • آیا دوست دارم همچنان برای همسرم دوست داشتنی باشم یا حق با من باشد؟
  • کدام ویژگی خاص همسرم را دوست دارم؟

از سوال آخر اگر شروع کنم، علت طرح این سوال این است که در شرایط عصبانیت و دلخوری شدیداً ویژگی منفی همسر جلو چشم نمایان می شود که می تواند زمینه ساز تنفر و تشدید حس حقانیت باشد.

در حالی که لازم است نرم خو باشیم و چون می دانیم که برای حفظ زندگی تلاش خواهیم کرد پس بهتر است از خوبیها و ویژگیهای مثبت همسر به راحتی نگذریم.

و دو پرسش اول شما را پیامدنگر می کند.

ذهن پیامدنگر ، هیجانی و با یکدندگی تصمیم نمی گیرد.

آینده نگر می شود و حساب همه چیز را می کند.

بنابراین برای اجرای مدیریت تعارض میان همسران به عنوان زوج درمانگر توصیه می کنم تا زمانی که فکر می کنید بدجور مرغتان یک پا دارد ، هیچ واکنشی نشان ندهید چون باید احساس عصبانیت یا حس شدید بر حق بودن ، فروکش کند

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

3 × 1 =

Instagram
Call Now Button