زوج درمانگر کیست و چرا لازمه؟

زوج درمانگر کیست و چرا لازمه؟

زوج درمانگر کیست و چرا لازمه؟

در ابتدای بحث زوج درمانگر کیست و چرا لازمه؟ باید بپردازیم به تشریح یک سیستم جدیدی که شکل گرفته و آن یک زندگی زناشویی است.

زوجین در هنگام ایجاد توافق زناشویی نمی توانند صرفاً به نیازهای مادی توجه کنند.

بلکه دائماً باید در خصوص مسایل شخصی مثل زمان خواب و بیداری، نحوه خواب، خوراک، رفتار جنسی، مشاجره، قهر و آشتی مجدد به بحث و تبادل نظر و توافق بپردازند.

همسران باید تصمیم بگیرند اعیاد را چطور بگذارنند.

تعطیلات را چطور سپری کنند، چطور برنامه ریزی کنند؟

به خانواده کدام شان سر بزنند؟

نحوه خرج کردن و اجرای کارهای روزانه

تصمیم گیری درباره مسافرت شخصی یا با خانواده

و این یعنی کسانی که ازدواج می کنند یا قصد ازدواج دارند باید فکر کنند مرتب درگیر بررسی بالانس این نیازها و توقعات خواهند بود.

و در ابتدای همین زندگی زناشویی اغلب زوجها در مورد برقراری و حفظ این تعادل به مشکل بر می خورند.

و زوج درمانگر کسی است که همسران می توانند به او مراجعه کنند تا مناقشات خود را با متخصص زوج درمانگر در میان بگذارند.

کم نیستند افرادی که هیچ تصوری از ازدواج با توصیفی که کردم ندارند و ظاهرا در جلسات مشاوره ازدواج ابراز می کنند که دارند و آگاهند.

اما همینها کسانی هستند که دست از پا درازتر به مرکز مشاوره و جلسات زوج درمانی مراجعه می کنند.

مراجعه به زوج درمانگر بد نیست.

اما اینکه ادعای دانستن می کنیم و بعد به مشکل می خوریم باعث می شود بگوییم شما که همه چیز دان هستید و اینگونه برخورد می کنید چرا برای مشکلی مراجعه می کنید!!؟

از زوج درمانگر بیاموزید

در بحث زوج درمانگر کیست و چرا لازمه؟ وقتی که به مسائل فوق اشاره می کنیم در واقع نکته مهمی را مطرح می کنیم.

آن اینکه تطبیق دادن خود با خواسته های زندگی جدید و بررسی بالانس نیازها و انتظارات کار راحتی نیست.

تا قلق سبک زندگی جدید دستمان بیاید زمان می برد.

و تا این زمان ، امکان مجادله زیاد است.

و تا زمانی که مدیریت مشاجره دستمان بیاید هم زمان می برد.

نداشتن مهارت، آسیب می زند.

نیاز به مهارت آموزی به شدت احساس می شود.

اما کو گوش شنوا!

بنابراین زوج درمانگر کسی است که این قلقها و شیوه های ارتباطی را یاد می دهد.

زوج درمانگر متخصصی است که شیوه مشاجره همسران را تحلیل می کند و نقاطع ضعف و قوت نحوه بحث و مجادله آنها را بر خودشان آشکار می کند.

و در نهایت زوج درمانگر کسی است که در مرکز مشاوره خانواده شرق تهران شیوه های حل مشاجره همسران را آموزش می دهد.

اگر می گویید که در این مطلب تکنیکی نبود، بله نیست.

شما می توانید در بخش بلاگ همین سایت و دیگر سایت مرکز مشاوره شرق تهران مطالب آموزشی و تکنیکهای مشاجره همسران را مطالعه نمایید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

یازده − هفت =

Instagram
Call Now Button