دو توصیه مهم زوج درمانگر

دو توصیه مهم زوج درمانگر

دو توصیه مهم زوج درمانگر

چرا زن و شوهرها نمی توانند مسائل بد گذشته را رها کنند!؟ در این بحث می خواهیم دو توصیه مهم زوج درمانگر را در مطرح کنیم که می دانیم راهگشای مشکلات همسران خواهد بود.

اول از همه مساله گذشته است

موضوعی که همیشه در جلسات زوج درمانی، همسران به زوج درمانگر می گویند!

آقا: خانمها همیشه گذشته را شخم می زنند….

صد بار گفتم اینقدر گذشته را شخم نزن….

خانمها همش تو گذشته زندگی می کنند.

اما در کلینیک و در جلسات مشاوره زوج درمانی ما به دو نکته می رسیم:

یـا گذشته بی پاسخ مانده، پس در آینده هم چیزی از آن نگذشته!

و نخواهد گذشت!

یا یکی از همسران به مسائل گذشته پاسخ داده و همسر دیگر، قانع شده و الان با یک اشتباه تاکتیکی در مورد گذشته حرف می زند.

یعنی هر زمان می خواهد ایرادی از شوهرش را یادآوری کند تمام گذشته خودش و دودمانش را جلو چشم همسرش رژه می برد و این اشتباه است.

و در چنین مواردی گفته شده در مورد رفتار فعلی صحبت شود.

خاطره به راحتی پاک نمی شود

یکی از دو توصیه مهم زوج درمانگر همین است:

ما انسانها نمی توانیم اجازه دهیم خاطره ای را از دست بدهیم؛

مگر آنکه آن را هضم کنیم و تا جایی که می توانیم معانی آن را استخراج کنیم.

بنابراین اگر یک زوج نتوانند به طور کامل رویداد تنش زای بین خود را پردازش کنند، نمی توانند آن را رها کنند.

اما اگر درباره حادثه ای(مثلا یک عادت یا رفتار ناپسند) صحبت شود، تجزیه و تحلیل شود، درک متقابل و همدلی اتفاق بیفتد و ابراز آن کمتر سر بزند، دیگر نگران کننده نخواهد بود.

اگر کسی بگوید اینها تئوری است در عمل زنها ول نمی کنند؛

مقصر خودش است که به مرکز مشاوره مراجعه نمی کند و زوج درمانگر را در جریان مشکلاتش نمی گذارد.

چون اگر مشکلی باشد زنها در جلسات مشاوره زوج درمانی خود را تغییر پذیرتر و پیگیر تر نشان می دهند.

بدتر از همه برای برخی زوجها این هست که اگر قصد دارند در مورد مشکلی حرف بزنند، ضعیف ترین اعصاب، بدترین شکل رابطه و گفتگو را نشان می دهند.

دور از جون خواننده این مطلب عین برج زهرمار به هم نگاه می کنند و حرف می زنند.

این نمی شود.

و چیزی حل نخواهد شد و حتی برخی همسران ناامید می شوند که اگر قرار است اینگونه حرف بزنیم، اصلا نخواستم

و این بدترین قسمت زندگی است و ناامیدی را به رابطه تزریق می کند.

پیامد صحبت نکردن درباره گذشته

در ادامه ی بحث دو توصیه مهم زوج درمانگر دقت کنید که وقتی یک زوج اتفاق بدی را تجربه می کنند اما تصمیم می گیرند که از صحبت درباره آن خودداری کنند خاطره آن اتفاق مثل سنگ ریزه ای می ماند که داخل کفششان رفته است.

چه حالی دارید اگر با آن سنگ ریزه ی داخل کفش راه بروید؟

اگر کسی کنارتان باشد چه عکس العملی نشان خواهد داد!؟

آخرش می گوید: بابا یه دقیقه اون کفش لعنتی را دربیار و تکونش بده سنگه بیفته!

چون او هم از ناله ها و لنگیدن های شما خسته شده!

پس همیشه رابطه می لنگد و همسران غر زنان و ناله کنان رابطه را ادامه می دهند.

حال انتخاب کنید می خواهید چه حالی را تجربه کنید!

انتقاد

توصیه دوم از دو توصیه مهم زوج درمانگر این است که وقتی صحبت می کنید، از همسرتان انتقاد نکنید

یا سرزنش نکنید.

بلکه تجربه خودتان را با جزئیات توصیف کنید

چیزی که اتفاق افتاده و احساس تان و چگونگی واکنش تان را به هم مرتبط کنید.

بگویید ناراحت هستید از این که فلان رفتار را دیدید و دوست دارید در فلان موقعیتها چه رفتاری از او سر بزند.

به هر حال به توصیه زوج درمانگر ، شیوه انتقال موضوع کمک زیادی به پذیرندگی مساله خواهد کرد.

بنابراین مهارت در بیان و انتقال موضوع را تمرین کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

9 + دو =

Instagram
Call Now Button