با چالشهای زوج درمانی آشنا شوید

با چالشهای زوج درمانی آشنا شوید

با چالشهای زوج درمانی آشنا شوید

این بار می خواهیم با چالشهای زوج درمانی آشنا شوید یکی از این چالش ها بی اعتمادی است. البته نه در مورد خیانت، بلکه این بی اعتمادی، یکی از چالش های جلسات زوج درمانی است.

چالشی که به سادگی می تواند حاصل تلاشهای مشاور و زوجها را بهم بزند.

پس اگر این روزها قصد مراجعه به زوج درمانگر را دارید، حتما این مطلب را مطالعه کنید.

لطفا به همسرم بگین پس از جلسه مشاوره از گفته های شما سوءاستفاده نکند.

من می دونم از اینجا که برویم، این حرف شما-زوج درمانگر- را تو سر من می زند.

یا برخی همان ابتدا می گویند لطفا دقت کنید چه می گویید چون منتظر تایید شما مشاور است تا همه چیز تمام شود.

این جمله ها حکایت از چه دارد؟

آخرین جمله ، تلاش مضطربانه و نافرجام یکی از همسران است. همسری که قرار باشد برود، می رود.

به حرف مشاور نیست.

به جای تکلیف به مشاور و زوج درمانگر ، واقعیت را بپذیرید.

جمله های قبلی حکایت از چه دارد؟

-بی اعتمادی

-اضطراب و نگرانی

و هر دو یکی از احساسهایی است که پس از جلسات مشاوره در کمین همسران است.

جلسات مشاوره بی حاشیه نیست

وقتی از زوجها می خواهیم که با چالشهای زوج درمانی آشنا شوید برای این است که به هر حال این جلسات هم بی حاشیه و بی عوارض نیست.

اما نوع برخورد همسران با نتیجه جلسات زوج درمانی ، می تواند در روابط آنها سرنوشت ساز باشد.

و مراجعان این اطمینان را از مشاور و زوج درمانگر می خواهند که همسرشان را مطمئن کند که برخورد بدی نداشته باشد.

در حالی که ما انتظار داریم همسران پس از جلسات مشاوره مراقب طرز برخورد خود با یکدیگر باشند.

بهترین کاری که می توانند بکنند این است که پیش از مراجعه چنین جمله ای به یکدیگر بگویند:

می رویم پیش مشاور برای بهتر شدن روابطمان و هر دو نقاط ضعفمان را اصلاح کنیم.

بنابراین از گفتن اینکه می رویم ببینیم حق با کیست؟

چه کسی مقصر است؟

کی بیشتر اشتباه کرده

و از این قبیل جملات پرهیز کنید.

مرکز مشاوره و زوج درمانی در شرق تهران

در پایان بحث با چالشهای زوج درمانی آشنا شوید توصیه می شود برای کاستن از تعارض های بین بین فردی با همسرتان به خصوص اگر مشکلاتی هست که طولانی شده، حتما از یک متخصص زوج درمانگر کمک بگیرید.

البته اگر زندگی تان را دوست دارید!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

18 + 13 =

Instagram
Call Now Button