از سری آموزشهای جان گاتمن

از سری آموزشهای جان گاتمن

از سری آموزشهای جان گاتمن

از سری آموزشهای جان گاتمن این موضوع مهم هست که می گوید همسران، خاطراتشان تا دقیقاً بررسی نکنند و با پاسخ مطلوب قانع نشوند، از ذهنشان کنار نمی گذارند.

درست است

ما هم در جلسات زوج درمانی مرکز مشاوره شرق تهران متوجه می شویم اغلب دعواهای همسران بر سر این است که نتوانسته اند در مورد خاطرات گذشته کاری انجام دهند یا موضوعی را حل کنند.

و با این حال از یکدیگر می خواهند مسائل گذشته را فراموش کنند.

چطور چنین چیزی امکان پذیر است!!!؟

جان گاتمن در آموزش های خود می گوید اگر زوجی هنوز اتفاق بدی را کاملاً پردازش و هضم نکرده اند، نمی توانند از آن بگذرند.

ولی همین که درباره آن گفتگو می کنند و متوجه اشتباهات خود و معنای آن اتفاق می شوند

اگر همسران در مورد خاطرات سالهای دور همچنان در بحث و کشمکش هستند

این بحثهای تلنبار شده روی هم، مثل زباله هایی هستند که زیر قالی جمع شده اند

کودکی را در نظر بگیرید که به جای اینکه کاغذ شکلات را در سطل زباله بیندازد، از روی تنبلی آن را زیر فرش می گذارد.

وقتی چند بار این کار را تکرار کند بالاخره برآمدگی فرش کنجکاوتان می کند که آن زیر چه خبر است!!!

خاطرات حل نشده هم مثل این زباله ها هستند که زیر قالی تلنبار می شوند

و برآمدگی های این قالی آخرش، شما را زمین می زند

پس وقتی مثل یک آدم شاکی گله می کنید که همسرم مدام از گذشته و اتفاق چند ماه پیش حرف می زند، پاسخ را در این جستجو کنید که چقدر با یک گفتگوی با صبر و حوصله توانسته اید، یک بار برای همیشه آن را حل کنید

یا رفتارهای بعد از آن حادثه، دلگرمی همسرتان بوده!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

5 × 5 =

Instagram
Call Now Button