با دو تکنیک رابطه با همسر را بهبود ببخشید

با دو تکنیک رابطه با همسر را بهبود ببخشید

با دو تکنیک رابطه با همسر را بهبود ببخشید

ضرورت مهارتهای ارتباطی همسران برای نگهداری رابطه یا بازسازی آن است. قبل از اینکه ویران شود. پس با دو تکنیک رابطه با همسر را بهبود ببخشید.

با من راحت حرف نمی زند….

ازش دلخور بودم برای همین حرفی نزدم…

اصلا صبح نتونستم بگم سلام صبح بخیر…

من رو با دامادشون مقایسه می کنه…

من اگه با کسی مقایست می کنم می خوام بگم رفتارت رو درست کن مثل فلانی….

و من مشاور و متخصص زوج درمانی هم می خواهم بگویم اگر ایرادی در رفتار پـــارتـنرت می بینی در مورد همان چیزی که می بینی حرف بزن، هیچ ضرورت ندارد که برای انتقال مطلب، از مقایسه استفاده کنی.

وقتی یکی از همسران چنین می کند من می گویم تو دقیقاً منظورت اینه که چرا پارتنرت فلان کار رو نکرد؟ پاسخ می دهد، بله درست است.

سوال اینجاست که خب، پس چرا همین کار رو نمی کنی و چرا با مقایسه پیام می دهی.

من در اینجا باید پیام را ترجمه کنم.

و این اشکال دارد.

یعنی دو نفر خوب صحبت نمی کنند.

و صحبت شان باید توسط یکی دیگر ترجمه شود.

اینجا رابطه ایراد دارد، شفاف نیست.

چون افراد در انتقال پیام ناقص عمل می کنند.

پس این را همبن جا درست کنید.

توصیه زوج درمانگر به شما

در تکنیک دوم توصیه متخصص زوج درمانگر به شما این است که شما مسئول آنچه که احساس می کنید هستید.

و شما مسئول بیان آن چیزی که در درون تان می گذرد می باشید.

پس حرف بزنید.

بنابراین اگر دلخورید و حرف نمی زنید، مثل اینکه مایل هستید خودتان را آزار دهید!

چه تصمیم بدی؟

چی؟

این کار را می کنید که او خودش بفهمد!

یعنی رمزگشایی کند؟

ای بابا

این هم اشتباه هست.

بله خوبه و ایده آل هست که همسرمان بگوید

عزیزم، حس می کنم چیزی شده خوشحال نیستی و من هم هر کاری از دستم بر میاد انجام می دهم ولی تو تغییری نمی کنی، کمی کمکم کن تا بفهمم کجای کار ایراد دارد!

ولی این انتظار ایده آل ممکن است مانع شود ما خودمان تلاشی کنیم.

و یا متوقع شویم.

و این برای رابطه خطرناک است.

خیلی ساده با همین مطلب می توانید مهارتهای ارتباطی را در خودتان تقویت کنید.

در نهایت به مرکز مشاوره مراجعه کنید

در نهایت اگر مایل بودین بحثهای شما بیشتر تحلیل شود و نقاط ضعف و قوت رابطه فهمیده شود، به همکاران زوج درمانگر و روانشناس خانواده در مرکز مشاوره مراجعه کنید.

این فرصت را به خود بدهید، می دانم تغییر خوبی ایجاد می شود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

13 + 7 =

Instagram
Call Now Button