6 نکته مهم قبل از آغاز رواندرمانی

6 نکته مهم قبل از آغاز رواندرمانی

6 نکته مهم قبل از آغاز رواندرمانی

توصیه می شود این 6 نکته مهم قبل از آغاز رواندرمانی را رعایت کنید. بنابراین اگر دست به کار شدید که از رواندرمانگری وقت بگیرید حتما پیش از مراجعه این مطلب را بخوانید

حرکت برای آغاز درمان می تواند طاقت فرسا و گاهاً مبهم باشد.

در این فرایند ناشناخته های زیادی برای مراجعان وجود دارد.

همکاری

تجربه درمانِ مشارکتی، کلید احساس امنیت و انگیزه در درمان است.

مهم است که بیماران متوجه باشند درمانگران شما را “تغییر” نمی دهند بلکه با شما کار می کنند تا بینش هایی کسب کنید که خود، امیدوارانه به سمت تغییر گام بردارید.

بنابراین درمان خوب مستلزم مشارکت مراجع با درمانگر است.

تناسب مهم است.

مهم است که با درمانگر خود احساس راحتی کنید؛ ارتباط درمانگر و مراجع باید جفت و جور شود.

اگر با رواندرمانگر خود راحت نیستید ممکن است لازم باشد درمانگر خود را تغییر دهید.

از همه احساسات استقبال می شود.

گریه ضعف نیست و عصبانیت یک احساس عادی و قابل قبول است.

در رواندرمانی نیازی به پنهان کردن، پوشاندن یا انکار احساسات طبیعی خود نیست.

کاوش و درک آنها بخشی از فرآیند است.

(پس، از کاوش درمانگر روی احساسهای تان ناراحت نشوید یا اگر احساس ناراحتی می کنید با درمانگرتان در میان بگذارید.)

همانطور که اونیل به مراجعان یادآوری می کند: “ما شما را قضاوت نمی کنیم زیرا شما احساس می کنید.”

شناخت فرآیند مهم است.

شروع درمان آغاز یک سفر است. تغییر یک شبه اتفاق نمی افتد، بلکه تغییر یک فرآیند است.

بیشتر درمان‌ها به این بستگی دارد که مراجع چگونه کار را در خارج از جلسه انجام می دهد؛

اینکه آیا مراجع درگیر فعال‌ کردن یک رفتار جدیدی بشود؟

همچنان از روشهای مقابله ای قبلی استفاده کند یا از بینشی جدید برای درک بهتر پاسخ به یک موقعیت استفاده کند، مساله مهمی است.

همانطور که دکتر جان اونیل می گوید، “درمان ماشین را روشن می کند، اما شما رانندگی می کنید.”

صداقت و اشتراک گذاری کلید موفقیت در درمان است.

یکی از 6 نکته مهم قبل از آغاز رواندرمانی بحث صداقت و اشتراک گذاری با رواندرمانگر است.

میل و شفافیت عناصر حیاتی برای ایجاد یک رابطه درمانی هستند که در آن بتوانیم شناخته شویم، پذیرفته شویم و درک شویم و در چارچوب روابط دلبستگی ایمن است که بیشترین ظرفیت را برای تغییر پیدا می کنیم.

شما متخصص خود هستید و ما فقط می توانیم آنچه را که با ما به اشتراک گذاشته شده است بدانیم، بفهمیم و کمک کنیم.

در نهایت برای درک شما به کمک خودتان نیاز داریم.

“اصلاح ” هدف نیست.

باز هم، ما اینجا نیستیم که چیزی را “تغییر” دهیم.

ما کمک کننده هستیم، نه تغییر دهنده.

ما اینجا هستیم تا با شما همراه شویم. هدف بیشتر به رشد شباهت دارد تا «تغییر و اصلاح».

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

14 + دوازده =

Instagram
Call Now Button