چگونه روان رنجوری بر ما تاثیر میگذارد؟

چگونه روان رنجوری بر ما تاثیر میگذارد؟

چگونه روان رنجوری بر ما تاثیر میگذارد؟

در این مطلب می خواهیم بدانیم چگونه روان رنجوری بر ما تاثیر میگذارد؟ روان رنجورخویی شامل الگوهای خاصی در طرز تفکر، احساس و رفتار فرد است.

در مطلب قبلی(1) هم گفتیم که افراد مبتلا به نشانه های روان رنجوری نوع واکنشی که به احساسات شان نشان می دهند آنها را با سایرین متمایز می کند.

همانطور که قبلا هم گفتیم مشکلات روان رنجوری به دنبال تجربه یک حادثه از خاطره ای تلخ و تکان دهنده گرفته تا اتفاقاتی که افراد شخصاً تجربه می کنند می تواند موجب افسردگی، غم، خشم و یا استرس های شدیدی شود.

بسته به شخصیت آدمها، ساختار ژن، تجربه های شدیدی در حد تروما و محیط، شدت روان رنجوری می تواند خفیف تا قوی باشد حال اگر می خواهید بدانید چگونه روان رنجوری بر ما تاثیر میگذارد؟ باید دید هر یک از ما چطور واکنش نشان می دهیم

نشخوار فکری

یکی از نشانه های فرد روان رنجور این است که در افکار و احساسات منفی نشخوار می کند.

نشخوار فکری بیش از حد بر روی افکار منفی، نگران، عصبانی یا ناراحت کننده باعث می شود افراد این احساسات منفی را شدیدتر و برای مدت طولانی تری احساس کنند.

در حالی که بسیاری در جلسات مشاوره به ما روانشناسان می گویند آنگونه که به افکار خود شاخ و برگ داده اند، اتفاق بدی تجربه نکردند.

پاسخ بی اثر

گاهی افراد برخی افراد روان رنجور وقتی استرس یا احساسات دشوار را تجربه می کنند، تمایل به انتخاب هایی دارند که باعث تسکین کوتاه مدت می شود اما بعداً مشکل ساز می شود.

آنها ممکن است به جای رویارویی با یک مشکل اجتناب کنند یا کناره گیری کنند

یا ممکن است با شروع درگیری یا سرزنش شخص یا چیز دیگری، هیجان خود را تخلیه کنند.

برخی افراد برای تسکین عاطفی به سمت روشهای مخرب مانند مواد مخدر، الکل یا سایر عادات بد روی می روند

تفکر منفی اغراق آمیز

برخی افراد روان رنجور بیش از دیگران مستعد این می شوند که جنبه های منفی حادثه را پر رنگ تر ببینند.

پیش بینی های منفی اغراق آمیزی داشته باشند.

بیشتر از دیگران اتفاقات را شخصی سازی کنند و خود را مقصد بدانند و سرزنش کنند.

افرادی که نشانه های روان رنجوری را تجربه می کنند غالباً واکنش های فوق را دارند.

توصیه می شود حتما از متخصص روانشناس و مشاور کمک بگیرند تا بتوانند بر علایم فوق غلبه کنند.

 

 

1- درباره روان رنجوری بیشتر بدانیم

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

بیست + چهارده =

Instagram
Call Now Button