تیپ شخصیتی خودشیفته

تیپ شخصیتی خودشیفته

تیپ شخصیتی خودشیفته

وای به روزی که در روابط خود گرفتار تیپ شخصیتی خودشیفته شوید!

آدم ھایی که اختلال رفتاری “خودشیفتگی” دارند، ھمیشه خود را مستحق دریافت امکانات از دیگران می دانند. معمولا ھم پس از دریافت این امکانات به دیگران اینطور می فھمانند که کارشان را به درستی انجام نداده اند.

صدای خودشیفته ھا آن قدر بلند است که صدای دیگران را نمی شنوند.

خودشیفته ھا فکر می کنند سلیقه آنھا از سلیقه دیگران بھتر است،

سلامتی شان مھم تر است، وقتشان باارزش تر است و…؛

آنھا ھمیشه برای زندگی شان برنامه ریزی دارند و انتظار دارند ھمه با آنھا ھماھنگ شوند.

خودشیفته ھا معمولا اشتباھات خود را نمی بینند.

البته آنھا ویژگی ھای قابل تحسینی ھم دارند

اما مھم این است که خودشان را آن قدر بزرگ می بینند که بقیه اصلا به چشمشان نمی آیند.

به طور معمول ھم آدم ھای “خودکم بین” گرفتار خودشیفته ھا می شوند.

چون نیاز شدید به تحسین مداوم دارند.

متاسفانه همیشه خود را حق به جانب می دانند

و انتظار دارند دیگران با آنها به گونه ای خاص برخورد کنند و با آرزوها و امیال او همراهی کنند.

مجموعه ای از خصوصیات تیپ شخصیتی خودشیفته باعث می شود که آنها طوری رفتار کنند که انگار اصلاً چیزی از همدلی بلد نیستند و نمی توانند یادبگیرند.

همین باعث می شود تیپ شخصیتی خودشیفته قادر به درک احساسات دیگران و توجه به نیازهای آنها نباشند.

نکته جالب این جاست که تیپ شخصیتی خودشیفته فکر می کند دیگران به او حسادت می ورزند

در حالی که اوست که حسادت را تجربه می کند.

خودبزرگ بینی

یک تیپ شخصیتی خودشیفته  نسبت به خود دارای احساسی است که روانشناسان آن را “خودبزرگ بینی” می نامند.

و به معنی این است که او با برداشتی غلو آمیز از توانایی ها و موفقیتهای خود مثل طاووس میان دیگران راه می رود

و از اینکه دیگران این شکوه و عظمتی که خودش احساس می کند را تمجید کنند، لذت می برد.

او در مورد خودش لاف می زند

و اگر کسی این لاف زدنها را باور کند و مورد ستایش قرار دهد لذت می برد.

اما مشکل اینجاست که در نظر دیگران متکبر و ناخوشایند جلوه می کند.

ارتباط و ازدواج خودشیفته ها

اگر ثروتمند هستید یا رفت و آمدهای زیادی با چهره های معروف یا مقامات دارید، برای ازدواج، کیس ایده آلی برای آشنایی با تیپ شخصیتی خودشیفته هستید!

خودشیفته ها از این رو سعی می کنند با شما وارد رابطه شوند.

نه اینکه شما را از ته دل دوست داشته باشند بلکه این مدل زندگی شما برای آنها مایه مباهات و فخرفروشی است.

یک تیپ شخصیتی خودشیفته  فقط برای این نزد بهترین دکترها و آرایشگران می رود که مهر تاییدی بر احساس “بهترین” بودن به خودش زده باشد.

در مجموع مرکز مشاوره امین میرموسوی توصیه می کند اگر با کسی وارد رابطه می شوید که این نشانه ها را می بینید.

یا اینکه با برخی از این علایم مواجه هستید، اگر قرار به ازدواج است حتما به یک مشاور روانشناس مراجعه کنید.

پیش از هر اقدامی!

در مطلب بعدی به این می پردازیم که چطور با این افراد رفتار کنیم و تیپ شخصیتی خودشیفته چطور می تواند به خودش کمک کند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

16 + بیست =

Instagram
Call Now Button