منشاء ناراحتی را پیدا کن!

منشاء ناراحتی را پیدا کن!

منشاء ناراحتی را پیدا کن!

اول از همه توصیه می کنم منشاء ناراحتی را پیدا کن!

وقتی بدانیم منشاء هیجان های آزاردهنده کجاست، بهتر می توانیم برای روبرو شدن با آنها کاری انجام دهیم.

ما می توانیم جلو این احساسات را بگیریم.

و این یعنی “توجه آگاهی”

توجه آگاهی چیست؟

توجه آگاهی یعنی لحظه به لحظه اطلاع داشتن از هر آنچه که در درون تان می گذرد.

بیشتر ما آنقدر در جزئیات زندگی غرق شده ایم که نمی فهمیم چه زمانی در حال رنج کشیدن هستیم.

قبل از اینکه راه حل را پیدا کنیم باید مشکل را بشکافیم و بفهمیم علت رنج و غصه ی ما چیست؟

تمرین:

ما همیشه به دیگران و احساساتی که دارند، حرف هایی که می زنند و کارهایی که می کنند، توجه داریم.

بسیار کم اتفاق می افتد که ما با همان دقت و ملاحظه ای که کارهای دیگران را زیر نظر می گیریم، کارهای خود را نیز زیر نظر بگیریم.

مشکل از همین جا شروع می شود که خوب بلدیم در مورد زبان بدن دوست مان وقتی مضطرب است حرف بزنیم.

چنان شرح می دهیم که گویی بهترین مفسر دنیا هستیم

اما متوجه نیستیم که خودمان وقتی مضطرب هستیم مثلا کمتر شنونده ایم، گوش نمی دهیم و صدای مان بالاتر می رود و بالاتر

توجه آگاهی یعنی اینکه وقتی در حال تجربه ی حس یا کاری هستید، بدانید چه چیزی در حال وقوع است.

توجه آگاهی یعنی، لحظه به لحظه آگاه بودن

در این حالت، ما قضاوتی نمی کنیم.

فقط به کاری که انجام می دهیم و حسی که تجربه می کنیم ، متمرکز هستیم.

نیاز ذهن

ذهن به یک لنگر نیاز دارد.

مسبب بخش بزرگی از رنج روحی ما، ذهن است که با این طرف و آن طرف رفتن خود و پریدن از موضوعی به موضوعی دیگر ما را خسته می کند.

درگیر بودن ذهن با افکار و احساسات ناراحت کننده نیز باعث رنج روانی می شود.

وقتی چنین رفتاری از ذهن می بینیم، باید لنگری برای آن ایجاد کنیم.

در آینده نزدیک در آپارات ویدئویی برای شما خواهیم گذاشت که به تمرینهای بیشتر در این خصوص می پردازیم تا موضوع برایتان روشن شود.

پس با برنامه های کلینیک مشاوره روانشناسی میرموسوی همراه باشید.

مشاوره تلفنی و آنلاین

مرکز مشاوره امین میرموسوی در ایام شیوع کرونا، به غیر از مشاوره حضوری، به طریق تلفنی و آنلاین هم مشاوره می دهد.

جهت هماهنگی می توانید با تلفنهای مندرج در سایت مرکز یا وبلاگ کلینیک تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

بخشی از مطلب فوق برگرفته از کتاب ” مسیر توجه آگاهی تا شفقت با خود ” می باشد. نشر ارجمند؛ ترجمه حمیدرضا نوری و همکاران

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

16 − 6 =

Instagram
Call Now Button