نشانه های سلامت روان

نشانه های سلامت روان

نشانه های سلامت روان

هدف بهداشت روان ، دستیابی به سلامت روان است چه در مشاغل و روابط بین فردی و چه در سایر بخش های زندگی؛ بنابراین آگاهی از نشانه های سلامت روان اهمیت فوق العاده ای دارد.

چه برای کسانی که قصد استخدام نیروها اعم از کارمندان و متخصصان را دارند و چه برای سایرین؛ 

منظور از سایرین این است که همه ی ما وظیفه داریم به شاخص های سلامت روان اهمیت بدهیم.

گاهی لازم است خودارزیابی انجام دهیم که بدانیم ما کجای کار هستیم و چه احوال و شرایطی داریم.

 سلامت روان چه نشانه هایی دارد؟

بعضی از نشانه های سلامت روان عبارتند از:

استقلال در حد معقول

خوداتکایی

خودهدایتی

توانایی انجام دادن وظایف یک شغل

توانایی قبول مسئولیت و تلاش برای انجام دادن آن

قابل اطمینان بودن

پایداری

توانایی برای کنار آمدن ، کارکردن و همکاری با دیگران

توانایی کار کردن با/یا تحت نظارت فرد صاحب صلاحیت(سرپرست)

توانایی رعایت مقررات و سختی های کار

توانایی نشان دادن دوستی و عشق

توانایی تحمل دیگران و ناکامی

توانایی مشارکت با دیگران در کارها

برخورداری از حس شوخ طبعی

توانایی فرار رفتن از خود و ایثار و فداکاری

توانایی برای یافتن و لذت بردن از تفریح و سرگرمی

استقلال و وابستگی

برخی از موارد فوق نیاز به توضیح دارد.

مثلا همین استقلال؛ استقلال در حد معقول، نکته مهمی است.

زیرا اگر استقلال بیش از حد باشد امکان مشارکت و کار تیمی سلب می شود

این موضوع حتی در بحث ازدواج هم مانع می شود.

برای همین می گویند درجه ی استقلال و آزادی در ازدواج نباید زیاد باشد. به خصوص اگر نفر مقابل رابطه درجه کمی داشته باشد.

بین استقلال و وابستگی، حد وسطی وجود دارد که در ما مشارکت، کمی پیروی و تمایل به مشورت بر می انگیزد.

و این آن بخش معقول است که می تواند در بحث مشاوره ازدواج مطرح باشد و حتی از طریق آزمونهای قبل ازدواج می توان بسیاری از این نشانه های سلامت روان را سنجید.

بنابراین می توان گفت سلامت روان یعنی حالتی که طی آن شخص با ابعاد گوناگون زندگی خود سازگار شده است.

ادراک درستی از واقعیت ها دارد.

می تواند خود را به شیوه ای منطقی و موفقیت آمیز، با فشارها و ناکامی های زندگی سازگار کند.

بقیه نشانه های سلامت روان آنقدر واضح است که منظور را می رساند.

یک سازمان موفق چه ویژگی دارد؟

سازمان های بالنده می کوشند تا با استفاده از روشهای علمی، کارکنان مورد نیاز خود را جذب، آزمایش و انتخاب و به کار بگیرند

و تا حد امکان شخصیتهای سالمی را وارد سازمان کنند.

لذا در صدد بر می آیند تا از روانشناس در ارزیابی کارکنان شایسته استفاده کنند

ولی مواردی پیش می آید که کارکنان جدید از حیث سلامت روانی، مشکلاتی داشته باشند.

لذا مدیریت سازمانها موجباتی را فراهم می آورند تا کارکنان سازمان از حیث سلامت روان توسط یک روانشناس خوب مورد بررسی قرار بگیرند.

و در صورت نیاز به آنان خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه بدهند.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

یک × دو =

Instagram
Call Now Button