آگاهی از ویژگیهای شخصیتی

آگاهی از ویژگیهای شخصیتی

آگاهی از ویژگیهای شخصیتی

برای کسانی که قصد ازدواج دارند توصیه می کنم حتما در مورد آگاهی از ویژگیهای شخصیتی کوتاهی نکنند.

این آگاهی هم باید در مورد ویژگیهای شخصیتی خودشان باشد و هم نفر مقابلشان

آگاهی از سلایق متفاوت و مشابه، تفاوتها و شباهت های رفتاری، تفاوت و شباهت در عادتها و ویژگیهای خلقی و شخصیتی

همه این ها ضروری است.

در واقع اول از همه خودشناسی و شناخت خوب پارتنر اهمیت دارد.

شناخت ویژگیهای شخصیتی چه کمکی می کند؟

یکی از مهمترین اهدافی که در پی آگاهی از ویژگیهای شخصیتی دنبال می شود این است که وقتی فرصت کافی برای شناخت داشته باشیم می توانیم بفهمیم که کدام یک از این ویژگیها را باید با پذیرش برخورد کرد؛ 

و کدام یک را باید جدی تلقی کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.

مثالی می زنم

فرض کنید پارتنر شما زود از کوره در می رود و استرسی است.

او روی خود کار می کند و از مشاور و زوج درمانگر کمک می گیرد

یا اگر نیاز به درمان دارویی وجود دارد به روانپزشک مراجعه می کند حال موضوع این است که همه این ویژگیها کاملا حل نمی شود.

اما آن بخش مخرب که منجر به پرخاشگری، پرت کردن، آسیب زدن می شود برطرف می شود.

خب ممکن است این فرد، به لحاظ شخصیتی ذاتاً تحت تاثیر تنشها قرار بگیرد.

و بیقراری ها و شتابهایی در تصمیم گیری نشان دهد ، حال این ویژگی به ارث باقی مانده از گذشته یا خانواده را یا شما می پذیرید و با آن کنار می آیید یا زیر بار باقی مانده این بیقراری ها نمی روید و از رابطه بیرون می آیید.

درست مثل کسی که می گوید: دیگه همسرمه، اینم اینجوریه و گاهی پر استرس می شود.

با این جمله شخص بخشی از مشکل همسرش را پذیرفته

البته نه آن بخش پرر دردسر و آسیب زننده!

آن بخش درمان شده.

ویژگیهای دشوار شخصیتی

آنچه که در بحث آگاهی از ویژگیهای شخصیتی نمی توان مورد پذیرش قرار داد، اسمش را می گذارم ویژگیهای دشوار شخصیتی

مثل دو نفر با برون گرایی و درون گرایی بسیار زیاد

دو نفری که یکی خوش خلق و گرم و صمیمی است و دیگری جدی، عنق و سرد

شاید بگویید مگر آدم مرض دارد جذب این افراد شود

نه مرض ندارد اما تا خودتان یک ارتباط را تجربه نکنید نمی توان قضاوت کرد

گاهی چنان مجذوب برخی ویژگیها می شوید که مهمترین نکات را نمی بینید.

برای همین توصیه می شود پیش از دل بستن باید دقیق بود و گاهی نظر یک مشاور و روانشناس را در مورد رابطه ای که در حال تجربه هستید جویا شوید

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

دو × 2 =

Instagram
Call Now Button