تفاوت عزت نفس با غرور

تفاوت عزت نفس با غرور

تفاوت عزت نفس با غرور

از این رو به تفاوت عزت نفس با غرور می پردازیم که برخی اشتباهاً فکر می کنند عزت نفس دارند.

در حالی که بیش از حد مغرور هستند.

بنابراین می خواهیم در ابتدا بدانیم عزت نفس چه هست و چه نیست تا بفهمیم که مغرور هستیم یا عزت نفس داریم.

در سایتهای کلینیک به تعریف عزت نفس پرداختیم و از احساس ارزشمندی که مهم ترین کلمه کلیدی عزت نفس هست صحبت کرده ایم.

اما این اصطلاح با غرور فرق دارد.

عزت نفس چه نـیست؟

کسی که عزت نفس دارد، قیافه نمی گیرد!

لزوماً رک حرف نمی زند. اصلا ارتباطی به این داستانها ندارد؛ برخی برای نشان دادن عزت نفس، خیلی رک حرف می زنند.

عزت نفس، زل زدن به چشمان دیگری نیست!

عزت نفس، ظاهری به نظر منطقی گرفتن نیست.

عزت نفس به لباس و برند آن نیست.

عزت نفس در قیافه گرفتن بعد از بدن سازی نیست!

عزت نفس لزوماً در تحصیلات عالیه خود و خانواده نیست.

عزت نفس کوچکترین ارتباطی به ماشینی که سوار می شوید ندارد.

عزت نفس در نوع سفر شما و اینکه همیشه بهترین خرجها را کرده اید نیست.

اینها تکبر و غرور است.

تعریف غرور

در تعریف غرور، شخص از همه کس و همه چیز خود را بالاتر می‌داند(1)

و این موضوع به معنی این است که شخص برای خود ارزش بسیار زیادی قائل است.

بنابراین یکی از تفاوتهایی که غرور را از عزت نفس متمایز می کند، در ارزشهای غیر واقع بینانه قائل شدن برای خود است.

زیرا در عزت نفس، ما یک باور و اعتقادی درباره خودمان و ارزش و اهمیت خودمان داریم، که نیازی نیست آن را جار بزنیم و زیاد بپرورانیم.

همچنین نیازی نمی بینیم با بدن سازی آن را نشان دهیم!

اصلا نیازی به نشان دادن ندارد.

چون هست، جایی که لازم باشد دیده می شود و از همه مهم تر تشنه به نمایش گذاشتن آن نیستیم.

در عزت نفس مهم یک چیز است من خودم را باور دارم!

حالا چه کار دارم به آنهایی که برای قبولی در آزمون استخدامی، چند صد صفحه رزومه و مقاله می آورند و حتی انگلیسی صحبت می کنند.

(با مهارت اشتباه نشود، جایی که لازم باشد مهارت را نشان می دهیم)

چیزی که تعیین کننده است رفتار من است.

پس در بین همه نمایش ها ی مردم و شرکت کننده ها من هول نمی شوم.

(کمی استرس طبیعی است در مثال آزمون استخدامی)

بنابراین توصیه روانشناس مجرب کلینیک مشاوره میرموسوی اجرای فرمان خودت باش و خودت را دوست داشته باش هست!

زیرا اگر این حس را من مشاور روانشناس مثلا در مصاحبه آزمون استخدامی از مصاحبه شونده دریافت کنم روی من تاثیر مثبتی می گذارد.

اما این نمایش نیست!

بلکه تلفیقی از سواد تئوری ، سواد تکنیکی و سابقه است در کنار حس ارزشمند بودن و باور به خود

اینجا به طور ضمنی به مفهوم اعتماد به نفس هم پرداخته شد.

چون در تعریف فوق، اعتماد هم شکل می گیرد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

5 × 2 =

Instagram
Call Now Button