فوت و فن شهامت ورزی

فوت و فن شهامت ورزی 

فوت و فن شهامت ورزی 

همیشه که نباید برای یادگیری فوت و فن شهامت ورزی از این کتاب به آن کتاب پناه برد و دنبال تکنیکهای شماره 1 و 2 و 3 گشت.

در معنی لغوی کلمه های جسارت، جرات ورزی، معانی یافت می شود که بار منفی آنهم به چشم می خورد مثل بی پروایی و گستاخی، وقاحت

برخی فکر می کنند که باید در ابراز احساسات رک و صریح باشند و این نشانه اعتماد به نفس است.

همیشه این طور نیست و باید دید چطور می شود از آن استفاده کرد.

بنابراین سخت است که برای توضیح یکی از مهارتهای زندگی از اصطلاح های جسارت ورزی و جرات ورزی که برخی همکاران روانشناس در کتب و یادداشتهای خود یا در کلینیک روانشناسی استفاده کرده اند، بخواهیم بهره ببریم.

یا باید با احتیاط استفاده کرد یا باید معادل دیگری پیدا کرد.

ظاهراً کلمه شهامت وضع بهتری در توصیف یک رابطه ی بالغانه دارد؛

چیزی مثل شهامت ورزی.

و آن این است که من افكار و احساس ها و خواسته های خود را درباره ی يك موقعيت آزادانه بيان كنم، بدون اينكه به ارزش های ديگری بی احترامی كنم.

پس مهمترین هشدار را صادر می کنم:

اینکه گفته شده افکار و احساسات خود را آزادانه بیان می کنیم به معنی رک گویی و بدون توجه به احساسات دیگران، حرف زدن نیست.

خشونت به جای شهامت ورزی

دو عامل زیر می تواند شما را به جای اینکه تبدیل به فردی شهامت ورز کند، تبدیل به فردی خشن ، بی پرده، رک و حتی وقیح کند

  • سرعت بیان
  • لحن

كسی كه شهامت ورزی دارد صادقانه، محترمانه و بدون پوزش، عذرخواهی و ترديد، خواسته اش را بيان مي كند، بدون اينكه ديگري را

بازی بدهد يا تهديد كند.

اجازه دهید مثالی بزنم:

فردی در شركتی كار می كند و به محض غيبت يكی از كارمندان، رئيسش به او زنگ می زند تا او كارها را انجام بدهد،

در اين شرايط او دوست ندارد جواب مثبت بدهد:

مدل پرخاشگر:

شما هم به من گير دادی به يكی ديگه بگو….

خسته شدم دست از سرم بردار. من دوست ندارم برای تو کار کنم…

مدل منفعل:

چشم آقای رئيس(با ناراحتی)

مدل منفعل پرخاشگر:

باشه ميام. (اما دير به سر كار می رود)

مدل شهامت ورزی

دوست داشتم بتونم كمكتون كنم ولی يه برنامه ای دارم كه نمی تونم بيام.

رئيس ممكن است اصرار كند ولی كارمند همچنان محترمانه تصميم خود را تكرار می كند.

اينطوری:

رئيس: برنامتو كنسل كن.

كارمند: بله اما نمی شه كنسلش كنم. كلی خرده كاري دارم كه بايد حتماً انجامشون بدم.

رئيس: خب يه روز ديگه انجامش بده.

كارمند: امكانش نيست. حتماً بايد فردا انجامش بدم.

رئيس: پس من چكار كنم؟

كارمند: مطمئنم كسی رو پيدا می كنيد؛

ولی واقعاً تو وضعیتی نیستم بتونم کاری براتون انجام دهم.

رئيس: اگه پيدا نكردم تو ميای؟

كارمند: گفتم كه كار دارم نمی تونم بيام.

رئيس: من فكر مي كردم كه بشه روت حساب كرد.

كارمند: بله درست می فرماييد ولی كاش از قبل بهم می گفتين.

رئيس: خب ببينم چی ميشه.

 

شهامت ورزی در روابط کار

حالا برخی افراد سوال می پرسند که اگر چنین جواب دهیم، ذهنمان شروع می کند به نگرانی که نکند اخراج شوم.

توصیه مشاور روانشناس این است که:

اگر شما با بی احترامی برخورد نکنید و اگر رویه ثابتی برای دیگران پیش بگیرید، هیچ اتفاقی نمی افتد.

فرض کنید همین رئیس، من هستم؛

چرا به یک کارمند چنین درخواستی می دهم؟

خب قبلا فکر کردم

و می دانم به فلان کارمندم تماس بگیریم که قبلا حرفم را گوش داده یا در حالت ترس و انفعال قرارش دادم.

ولی اگر بدانم می خواهم به کارمندی زنگ بزنم یا درخواستی بدهم که معمولا پاسخ قاطعی می دهد، یقیناً تماس نمی گیرم.

این نگاه سبب می شود شما از زمانی که وارد یک سازمان می شوید، بدانید چطور باید برخورد کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

یک × 1 =

Instagram
Call Now Button