به زوج درمانی اعتماد کنیم

به زوج درمانی اعتماد کنیم

برای رسیدگی به وضعیت همسران در مشکلات ارتباطی با یکدیگر لازم است به زوج درمانی اعتماد کنیم.

بررسی زوجهای مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی ، دیگر مثل گذشته نیست.

و بررسی مشکلات همسران نیاز به زمان دارد.

زیرا مسائل آدمها، روابط و خانواده ها پیچیده تر از گذشته شده است.

بنابراین حقیقتاً نمی شود در یک جلسه یا دو الی سه جلسه یک مشکلی را جمع کرد یا به تشخیص و راهکار رسید.

چون مسائل همسران، ویژگیهای شخصیتی آشکار و پنهان آنها همه در هم گره می خورند.

اگر همسران نگران هزینه ها هستند خوب است بدانند که ممکن است در فرایند بحث و تنشها، هزینه های بیشتری به آنها تحمیل شود.

چه بسا موضوع به دادگاه و وکیل و خسارت بکشد.

در حالی که شما وقتی مدتی را صرف زوج درمانی می کنید هزینه ای که پرداخت می کنید، بسیار کمتر از هزینه های سرسام آور دادگاه و طلاق و خسارتهای ناشی از پرخاشگری در روابط همسران است.

فایده زوج درمانی

خوبی زوج درمانی این است که طی فرایند جلسه ها، رفتارهای همسران، تکالیفی که به آنها داده می شود زیر نظر است.

بنابراین نیاز نیست حرص بزنند که همسرم ممکن است همکاری نکند

یا تکلیف متخصص زوج درمانگر را انجام ندهد.

یا خودش را جور دیگری جلوه دهد.

چه ویژگیهایی در طی جلسه های زوج درمانی آشکار می شود؟

انعطاف پذیری همسران

اخلاق آنها در ارتباط با همدیگر،

قدرت سازگاری آنها،

بدبینی،

نگرانیها و تعصبها،

همگی در این دورانی که همسران به یک زوج درمانگر خوب مراجعه می کنند مشخص می شود.

اکنون می شود تکلیف پرونده ای را روشن کرد.

اگر همسری می خواهد بداند که می تواند با شریک زندگی اش ادامه دهد یا نه، در این مراحل آشکار می شود.

حال اگر قرار باشد ویژگی یا ضعفی به وسیله ی آموزش تغییر داده شود یقینا یا در جلسه های مشترک یا به صورت جداگانه مهارت آموزی انجام می گردد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

14 − ده =

Instagram
Call Now Button