مهارت ارتباط شفاف

مهارت ارتباط شفاف

مهارت ارتباط شفاف

برای این که زودتر به هدف برسیم، بر خلاف این تصور که بعضی با قهر و سکوت سعی می کنند شریک زندگی شان را متوجه مشکلات کنند، تنها مهارت ارتباط شفاف هست که کمک می کند به انتقال سریع تر پیام

کاش موضوع فقط این بود.

مشکل این جاست که ما توقع داریم با داد و بیداد و سکوت و قهر و لحن و صدای بد، شریک زندگی مان را متوجه موضوع بکنیم.

خب ایشان که برده ما نیستند که بدعنقی ما را تحمل کنند.

هیچ وظیفه ای هم ندارند.

پس نه؛

فکر کردید حق دارید داد بزنید، فحش بدین، بگین هووووو با تو ام و  او هم بگه جانم عزیزم!؟

در این زمانه ای که اوضاع اقتصادی سخت هست، کرونا هم موضوعی لاینحل شده، هزینه های زندگی هم بالا رفته، اتفاقاً بـُرد با کسی است که سعی کند با کوتاه کردن مسیر انتقال مطلب، بار استرس و ناراحتی را از دوش خود بردارد.

و این یعنی شفاف صحبت کردن

یعنی آنچه که چشم می بیند را به زبان بیاوریم،

نه آنکه چشم دید، قضاوت صورت گرفت، هیجان ایجاد شد و حالا انفجار در زبان اتفاق بیفتد.

شما وقتی چشمتان چیزی می بیند و درباره آن صحبت کنید شفاف ترین سطح انتقال پیام را انجام داده اید.

فواید مهارت ارتباط شفاف و واضح

این مهارت علاوه بر این که باعث می شود شما راحت پیام را انتقال دهید به شریک زندگی تان این احساس را می دهد که درکش می کنید.

و این مهمترین راه برای انتقال پیام است.

شما در مهارت ارتباط شفاف و واضح احساس درک متقابل و تلاش برای فهمیدن همسر را می دهید.

این موضوع می تواند نقش مهمی در جلوگیری از تنشها و ناراحتی ها داشته باشد.

نقش تایید و تمجید در ارتباط متقابل

شما با سرسخت ترین آدم هم که در ارتباط باشید اگر پیام خود را با تایید و تجمید بدهید، پاسخ متفاوتی دریافت می کنید و زودتر به نتیجه می رسید.

اصولاً انتقال پیام(شامل نقد، تذکر) اگر با تایید و تمجید همراه باشد، اثرگذاری بیشتری دارد.

توصیه مرکز مشاوره شرق تهران

مرکز مشاوره شرق تهران بر این باور است که آدمها این روزها، حالشان خوب نیست و اگر کسی ظرف نوازش آنها را پر کند، آرام می شوند!

پس برای بهبود ارتباط بین فردی، همدلی و درک نفر مقابل تان، بیشتر کمک کننده است تا اینکه به آنها حمله کنید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

20 − 8 =

Instagram
Call Now Button