نکاتی برای همسرداری موفق

نکاتی برای همسرداری موفق

نکاتی برای همسرداری موفق

حفظ رابطه با همسر مستلزم ویژگیهای بسیاری است. برای همین در این مطلب می پردازیم به نکاتی برای همسرداری موفق . زیرا در آینده مجبور می شویم برویم به سمت آموزش های تخصصی مفصل در خصوص همسرداری

از خودگذشتگی

نیاز به آزادی کم در بحث ویژگیهای شخصیتی

خودابرازگری ، زمانی که باید مشکلی را بیان کنیم، احساسی را انتقال دهیم.

همیشه گفته ایم دور و زمانه ای نیست که انتظار داشته باشیم با پانتومیم حرف هم دیگر را بفهمیم

یا بپرسیم چی شده ولی پاسخی نشنویم.

برخی می گویند نمی خواهم مشکلات را به داخل خانه بیاورم

بله در زمان قدیم هم این را می گفتند و تا همین دو دهه ی پیش در تبلیغات رسانه ملی هم بود که مشکلات را پشت در بگذاریم

یکی همین نشریات هم از به قلم یکی از مسئولانش می نویسد مشکلات را شکلات ببنیم و مطالبی با این عنوان هم چاپ می شود

اما اغلب ما می دانیم که مشکلات این دور و زمانه به راحتی شکلات نمی شود!

از این شعارها فاصله بگیریم

اما اگر فکر می کنیم که باید مشکلات را همچنان پشت در گذاشت ، در آن زمانی که این را گفتند افراد در منزل شاد بودند و پرانرژی

الان شنیده ایم که مشکلات را پشت در بگذاریم.

اما در عمل با قیافه ی عبوس و در هم گرفته وارد منزل می شویم.

پس چه در پشت در گذاشتنی!

به توصیه زوج درمانگر باید قبول کرد که شیوه مدیریت مشکلات بیرون منزل باید فرق کند.

نه خودخوری و در خود ریختن که زن خانه از قیافه ی همسرش یا سکوتش یا غرولندش می فهمد چیزی پشت در گذاشته نشده بلکه کوله بار بدبختی ها داخل منزل آورده شده است.

کنترل خشم همسران

در ادامه بحث نکاتی برای همسرداری موفق توصیه می شود که حتما روی کنترل خشم خود با یک روانشناس خوب و مجرب کار کنید.

آنقدر مردم از این موضوع آسیب خورده اند که حتی وقتی بخش تبادل نظر نی نی سایت را دنبال می کنم می بینیم کاربران هم به جدیت موضوع کنترل خشم همسران را مطرح کرده اند و همدیگر را به مراجعه به روانشناس نی نی سایت راهنمایی کرده اند.

در جلسات زوج درمانی یکی از مشکلات ناشی از عصبیت و خشم، وسط حرف پریدن است

قبلا در مقالات همین سایت گفته ام که حتما در جلسات مشاوره به جای وسط حرف پریدین ، یادداشت کنید.

هم چیزی از ذهنتان فراموش نمی شود

به علاوه همسرتان فرصت صحبت کردن پیدا می کند.

آرامش او هم حفظ می شود

پس تجربه آرامش حتی با وجود بیشتر عصبی بودن یکی از همسران ، نیاز به همکاری متقابل دارد.

از شدت عصبانیت، بحثها را به خانواده ها نکشانید.

یا اسباب رنجش آنها را فراهم می کنید یا زمینه دخالتشان را.

از شدت عصبانیت، به همدیگر برچسب نزنید.

توهین نکنید.

به جای اینکه در مورد برچسبی مثل دروغگویی حرف بزنید در مورد رفتاری که مشاهده کردید و ناراحت تان کرد حرف بزنید

زندگی مشترک جایی برای اثبات برتری نیست.

جایی برای اثبات قلدری نیست.

زندگی مشترک، فرصتی برای جبران تفریحاتی که در مجردی نکرده اید نیست.

زندگی مشترک زمانی برای خودنمایی نیست.

چون بیشتر شامل از خود گذشتگی است تا خود نمایی

یک زوج درمانگر خوب تذکر می دهد که زندگی مشترک جایی برای لجبازی نیست. بلکه باید در آن بالغانه در مورد آنچه لجبازی شما را تحریک می کند ، پیش از آنکه لجبازی را نشان دهید، صحبت کنید.

توصیه زوج درمانگر

در پایان بحث نکاتی برای همسرداری موفق توصیه می شود اگر قصد ازدواج دارید حتما نکات فوق را در نظر بگیرید.

و حتما از طریق مشاوره ازدواج در مورد شخصیت خود و نامزدتان بررسی لازم را انجام دهید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

7 + هشت =

Instagram
Call Now Button