مدیریت دعوای همسران

مدیریت دعوای همسران

مدیریت دعوای همسران

وقتی زوجها به خصوص در اوایل ازدواج مشکلاتی را تجربه می کنند مدیریت دعوای همسران موضوعی می شود که هم از زوجها انتظار می رود انجامش دهند و هم از خانواده های آنها

قبلا در همین سایت و دیگر سایت مرکز مشاوره امین میرموسوی در خصوص مشاجره و مدیریت آن به صورت تخصصی و مفصل صحبت کردیم

می توانید به بخش مقالات مراجعه کنید.

اما این بار تاکید بسیاری زیادی روی موضوع دخالت خانواده داریم

لطفاً پای خانواده ها را وسط نکشید.

حتی اگر جلو والدین ناراحتی خود را ابراز می کنید یا آنها متوجه مشکلات شما با همسرتان می شوند، مانع از این شوید که والدین تان گوشی را بر دارند و با همسر یا خانواده اش بحث و بگو مگو کنند.

به خصوص مادر شوهر و عروس!!

توصیه ام به والدین این است که حتی آنها هم اگر عصبانی می شوند خود را کنترل کنند.

به فرزندان خود بگویند که ما نمی توانیم دخالت کنیم ، زیرا بعدها اگر بخواهید زندگی کنید، نسبت به ما با اوقات تلخی نگاه می شود.

هر گونه چشم و ابرو بالا انداختن و کج نشستن جلو عروس، جواب سلام ندادن، فقط به مصیبتهای ارتباطی همسران دامن می زند و در نهایت به راحتی سر از دادگاه در می آورند.

حالا انتخاب با خانواده هاست که چطور می خواهند رفتار کنند.

اینکه برخی خانواده ها می گویند عروسمون جای دخترمون رو داره یا دامادمون جای پسرمون رو داره، به کنار!

عروس ، عروسه، داماد و داماده و هیچ کدام جای دختر و پسرتان را نمی گیرد.

به دعوا که برسه همه طرف فرزند خود را می گیرند.

به جای زبون بازی، شما هم به عنوان والدین در مدیریت تنش نقش بر عهده بگیرید.

کمترین سهمتان دخالت نکردن است.

یا دست کم قبل از واکنش نشان دادن با یک زوج درمانگر یا مشاور خانواده مشورت کنید.

به خصوص روی این مشورت تاکید دارم که والدین در مورد زندگی مستقل فرزندان خود حتما انجام دهند.

اگر یک واکنش تند از سوی والدین سر بزند می دانید چه اتفاقی می افتد؟

تجربه زوج درمانی

تجربه ما در کلینیک مشاوره و زوج درمانی نشان داده که زحمت می کشیم مهارتهای لازم را برای کنترل خشم و بهبود ارتباط همسران انجام می دهیم و زوجها در فاصله بین جلسات مشکلی ندارند اما یک واکنش یکی از والدین به گرفتاری ها دامن می زند و به راحتی سنگ جلو پیشرفت زوجها می اندازد.

فرض کنید همسران در حال یادگیری نوع ارتباط با خود هستند

یکی از بزرگترها با دخالت خود، تنشی ایجاد می کند حالا موضوعی جدید اضافه می شود.

مثلا تو باید از این بزرگتر ، مادر یا پدر من عذرخواهی کنی!

تو ناراحتش کردی…

حالا همسران درصدد دفاع از خود بر می آیند، بماند که در آینده با یک اوقات تلخی تا مدتها با همدیگر برخورد می کنند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

12 + شانزده =

Instagram
Call Now Button